Inzaaien bloemmengsels: Schaakspel met de natuur

Tholen - Inzaaien is een hype, zo weten de onderzoekers van Floron, maar de vraag is of dit altijd even zinvol is. 'Goed voor de bijtjes' is het an sich sympathieke knuffelsentiment dat hiervoor verantwoordelijk is, maar de samenstellingen van de verschillende mengsels en het effect ervan op zekere populaties zijn de minder aantrekkelijke vragen die er als het ware boven hangen.

Houtribdijk (tussen Lelystad en Trintelhaven). Foto: Mischa Massink, Fotostudio Wierd.

In de nieuwste uitgave van het tijdschrift PLANTEN wordt precies deze thematiek aangevat. Het blad is een uitgave van FLORON (FLORistisch Onderzoek Nederland) en verschijnt drie keer per jaar. De onderzoekers willen er een antwoord formuleren op de zeer complexe vraag hoe het gesteld is met de (wilde) flora in Nederland.

Carnaval
Student biologie Marco de Jong trekt in zijn voorwoord een parallel met carnaval. Mensen zijn gebaat bij af en toe een feestje, maar alleen op voorwaarde dat daartussen periodes van 'degelijke saaiheid' liggen. Alle particulier ingezaaide bloemenpracht is als een feestelijk buffet waar bepaalde soorten zich lekker te buiten kunnen gaan. Tegelijk ontbreekt het er aan voedselplanten voor larven, nestplaatsen en beschutting - de 'degelijke saaiheid'. "Dat kunnen we leveren door weldoordachte mengsels in te zaaien van plaatselijk inheemse soorten. Of door – nog makkelijker – niets te doen, en de natuur zelf haar eigen paradijsje te laten inrichten. Het ziet er misschien niet zo feestelijk uit als een 'carnavalsmengsel', maar levert beter werk."

Wat volgt is een pallet aan nieuwe invalshoeken en inzichten op het thema. Zo blijkt het idee allerminst nieuw: al rond 1900 vreesde men voor een verarming van de flora en fauna en werden de voors en tegens van inzaaien besproken. Visie op de zin en onzin hiervan zijn met de tijd echter enorm veranderd, met name door een toenemend inzicht in de complexiteit van de natuur zelf en de op allerlei vlakken sterk toegenomen invloed van de mens op zijn naaste omgeving.

Na bestudering van haken en ogen is de conclusie dat in eigenlijk alle gevallen terughoudendheid met betrekking tot het inzaaien van bloemmengsels gewenst is. Het mag, met de woorden van Marco, 'af en toe best eens feest zijn', maar voor wat betreft effectief toegevoegde waarde voor (zeldzame) soorten is welhaast specialistische expertise gewenst.

Klik hier voor het tijdschrift PLANTEN, 15, juli 2021


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven