Vermindering gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen moet in wet worden vastgelegd

Europees parlement stemt in met EU-biodiversiteitsstrategie

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met de EU-biodiversiteitswet die door Eurocommissaris Frans Timmermans werd voorgesteld. De EU-biodiversiteitsstrategie moet ervoor te zorgen dat de ecosystemen van de wereld tegen 2050 hersteld, veerkrachtig en adequaat beschermd zijn. Om deze ambitie te ondersteunen, vraagt het Parlement om een EU-biodiversiteitswet, vergelijkbaar met de EU-klimaatwet. De Europarlementariërs dringen erop aan dat er 20 miljard euro per jaar wordt vrijgemaakt voor biodiversiteitsmaatregelen in Europa. 

De biodiversiteitsstrategie werd met 515 stemmen voor en 90 stemmen tegen, bij 86 onthoudingen aangenomen. Het Europees Parlement wil ook dat er een 'Parijs-akkoord' voor biodiversiteit komt, waarin de wereldwijde prioriteiten voor biodiversiteit tot 2030 en daarna zullen worden vastgelegd.

Bijen en andere bestuivers
De Europarlementariërs verzetten zich tegen de hernieuwde toelating van glyfosaat na 31 december 2022. Zij herhalen hun oproep om het EU-initiatief voor bestuivers dringend te herzien en er een ambitieus EU-breed kader voor toezicht op bestuivers in op te nemen, met duidelijke doelstellingen en indicatoren om de achteruitgang van de populatie van bestuivers, die van cruciaal belang zijn voor het milieu en de voedselzekerheid, een halt toe te roepen. Zij benadrukken dat boeren en telers milieuveilige gewasbeschermingsoplossingen nodig hebben om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

30% van land en zee in EU moet beschermd gebied zijn
Hoewel de EU al het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld heeft, vinden de Europarlementariërs dat er een Europees natuurherstelplan nodig is. Zij herhalen hun oproep om tegen 2030 minstens 30% van het land en de zee van de EU te beschermen en minstens een derde van deze gebieden, met inbegrip van alle resterende oerbossen en oerbossen in de EU, nog strikter te beschermen. De nationale streefcijfers moeten rekening houden met verschillen in geografische omvang en aandeel van natuurgebieden.

Bescherming van wilde dieren
Tegen 2030 mag er geen verslechtering mag zijn in de instandhoudingstrends van alle beschermde soorten en habitats. Bovendien moet ten minste 30% van de soorten en habitats die nu geen gunstige status hebben, die wel krijgen, of een sterke positieve trend in die richting vertonen. Volgens de Europarlementariërs moet de EU het voortouw nemen om een einde te maken aan de commerciële handel in bedreigde soorten en delen daarvan.

Biodiversiteit in stedelijke gebieden
Het Parlement steunt de oprichting van een Europees Platform voor stedelijke vergroening naast bindende doelstellingen voor stedelijke biodiversiteit, zoals een minimumaandeel aan groene daken op nieuwe gebouwen en een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven