Nieuw lectoraat kringlooplandbouw bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Januari 2021 start Hogeschool Van Hall Larenstein met het nieuwe lectoraat 'Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw'. Lector Rik Eweg doet namens de hogeschool praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie. In Living Labs (veldlaboratoria die constant in ontwikkeling zijn) worden projecten opgezet waarbinnen studenten, onderzoekers, (agrarische)ondernemers en andere belanghebbenden gebiedsgericht samenwerken om vorm te geven aan kringloop-landbouw. Het doel is samen te leren en te innoveren in de richting van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem (productie, verwerking, handel en consumptie).
 
Systeemverandering
"De transitie naar kringlooplandbouw is een verantwoordelijkheid van de hele keten, waarbij boerengezinnen recht hebben op een eerlijk inkomen", aldus Rik Eweg (foto rechts). "Kringlooplandbouw is een antwoord op de uitdagingen voor de landbouw. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit en waterkwaliteit en -beschikbaarheid. Kringlooplandbouw vereist nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, organisatievormen en regels. Het vraagt dus om een systeemverandering. Zo'n verandering raakt de gehele waardeketen van boer tot consument. Het lectoraat 'Gebiedsgerichte transitie naar kringlooplandbouw' ontwikkelt, gebruikt en monitort processen en methoden die hieraan bijdragen."
 
Living Labs en samenwerking
Het lectoraat verbindt zich aan de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) aangewezen experimenteerruimtes in de Achterhoek, Twente en Noord-Nederland. Hier worden Living Labs opgezet, waar samen met de partners nieuwe kennis wordt ontwikkeld door te experimenteren, door uitwisseling van nieuwe inzichten tussen Noord- en Oost-Nederland en door te leren van de projecten. Mogelijkheden, voordelen en indicatoren worden inzichtelijk gemaakt samen met bedrijven. Binnen het lectoraat wordt nauw samengewerkt met verschillende AOC's, zoals Terra en Zone College, en met overheden voor het formuleren van beleidsadviezen en het inzichtelijk maken van knelpunten in de regelgeving.
 
Financiering
Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw wordt zo versterkt en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent vergroot.
 
Over Van Hall Larenstein
Hogeschool Van Hall Larenstein biedt studies waarbij studenten aan de slag gaan met de belangrijke, zinnige vraagstukken van deze wereld. Innovatie en samenwerking vormen daarbij de rode draad. Bij Van Hall Larenstein werken studenten uit de hele wereld samen met partners uit het bedrijfsleven aan deze uitdagingen. Al tijdens de studie helpen studenten het vakgebied verder. Zij kijken uit op een boeiende carrière in een vakgebied dat er echt toe doet.
 
Van Hall Larenstein verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Master-opleidingen, Associate degrees, cursussen en verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp.

Voor meer informatie: info@hvhl.nl en www.hvhl.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.