USDA staat flexibiliteit voor biologische certificering toe tijdens corona-pandemie

Erkende verzekeringsmaatschappijen (AIP's) kunnen biologische telers toestaan om voor oogstjaar 2020 een areaal te rapporteren als gecertificeerd biologisch, of waarop ze overgaan op biologisch, als zij kunnen aantonen dat zij op tijd een schriftelijke certificering hebben aangevraagd bij een certificeringsinstantie. Het Risk Management Agency (RMA) van het USDA heeft deze flexibiliteit beschikbaar gemaakt om de getroffenen van de corona-pandemie te helpen.

Veel staats- en lokale overheden hebben 'blijf thuis'-maatregelen getroffen en hebben niet-essentiële bedrijven gesloten, wat resulteert in marktverstoringen en het tegenhouden van persoonlijke gewasverzekeringen.

Martin Barbre van het RMA: "Aangezien de pandemie voortduurt blijft het RMA flexibel ten opzichte van telers en veehouders. Wij zullen ervoor zorgen dat het nationale verzekeringsprogramma blijft voldoen aan de behoeften van onze telers."

Bovendien moeten verzekeringnemers die een bio-certificaat, een bio-plan of andere schriftelijke documentatie hebben aangevraagd maar niet hebben ontvangen, hun verzekeringsagent binnen 30 dagen nadat de certificeerder hen op de hoogte heeft gebracht van hun plan of certificaatstatus, op de hoogte stellen. De kennisgeving aan de verzekeringnemer kan telefonisch, per e-mail, sms of andere elektronische communicatiemethode worden gedaan en de AIP's moeten de kennisgeving van de verzekeringnemer documenteren. De verzekeringnemer is verplicht om digitaal te tekenen op het moment van indiening of moet uiterlijk op 15 juli 2020 een ondertekend formulier invullen.

Meer informatie
RMA kondigde op 27 maart, 3 april en 10 april andere flexibele maatregelen aan, waaronder de mogelijkheid voor telers om kennisgevingen en verslagen elektronisch te versturen, het verlengen van de datum voor teeltverslagen, het voorzien in extra tijd en het uitstellen van de rente op premie- en andere betalingen, het toestaan van het gebruik van zelfcertificering en herplantingsinspecties voor bepaalde gewassen, het afzien van de eis van een getuigenhandtekening voor de goedkeuring van de schadeloosstelling, het aanpakken van melkdumping en het verlengen van andere termijnen. Zie alle RMA Managers Bulletins voor meer gedetailleerde informatie.

RMA-medewerkers werken samen met AIP's en andere klanten per telefoon, post en elektronisch om de dekking van de oogstverzekering voor producenten te blijven ondersteunen. Telers met vragen of behoeften op het gebied van gewasverzekeringen moeten contact blijven opnemen met hun verzekeringsagenten over het nemen van stappen per telefoon of e-mail.

Voor de meest actuele updates over de beschikbare diensten, bezoek farmers.gov/coronavirus


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven