Triodos Organic Growth Fund met 12,3% naar €55,3 miljoen gegroeid

In 2018 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gegroeid naar EUR 4,2 miljard (ultimo 2017: EUR 3,5 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2017 is het totaal beheerd vermogen met 21% gestegen. Hoewel de overgrote meerderheid van de fondsen zijn gegroeid in 2018, is de sterke groei van het beheerd vermogen vooral het gevolg van het in huis halen van het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland (18%).

Triodos Investment Management heeft in 2018 de financiële asset management activiteiten voor haar vier SRI fondsen en het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking
Nederland in huis gehaald. Met deze transitie is het voor Triodos Investment Management mogelijk om een meer geïntegreerde duurzame en financiële analyse van aandelen en obligaties
toe te passen en daarmee meer impact te kunnen realiseren via beleggen in beursgenoteerde bedrijven.

Jacco Minnaar, directievoorzitter van Triodos Investment Management: "Met een aanhoudend groeiende markt voor SRI-beleggen, is het bemoedigend om te zien dat de beleggingsindustrie in de juiste richting beweegt. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het niet langer afdoende is om uitsluitend te beleggen in bedrijven die binnen hun sector het minst vervuilend zijn, de zogenaamde best-in-class bedrijven. Door het in huis halen van het asset management, brengen we de financiële en impact analyse op een geïntegreerde manier bij elkaar. Zo beleggen we in bedrijven die onderdeel zijn van een langetermijntrend en die actief bijdragen aan een gezonde
planeet en duurzame samenleving."

Daarnaast is Triodos Investment Management in 2018, na goedkeuring van de aandeelhouders in het fonds, overgegaan tot het ontbinden van Triodos Cultuurfonds. De portefeuille van het fonds is overgenomen door Triodos Bank Nederland en de aandeelhouders in het fonds hebben de volledige intrinsieke waarde van hun investeringen ontvangen. Ten tijde van de ontbinding van Triodos Cultuurfonds bedroeg het beheerd vermogen van het fonds EUR 86 miljoen. Het ontbinden van het fonds leidde tot een daling van het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management met 3%.

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in 2018
De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot beursgenoteerde ondernemingen die actief
bijdragen onze duurzame transitiethema’s.

In 2018 kenden zowel Triodos Organic Growth Fund als Triodos Renewables Europe Fund een sterke groei. Triodos Renewables Europe Fund, het fonds dat belegt in kleine tot middelgrote
duurzame energieprojecten, groeide met 18,5% naar EUR 83,0 miljoen.

Triodos Organic Growth Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector
voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa, groeide met 12,3% naar EUR 55,3 miljoen.

De Triodos SICAV I fondsen, die beleggen in beursgenoteerde bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de duurzame transitie, groeiden gezamenlijk met 5,5% naar een beheerd vermogen van 1.480,6 miljoen.

Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, de fondsen die beleggen in microfinancieringsinstellingen en banken in opkomende markten, kenden een groei van respectievelijk 3,5% naar EUR 365,6 miljoen en 3,6% naar EUR 381,6 miljoen.

Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, kende een groei van het beheerd vermogen van 4,1% naar EUR 884,9 miljoen.

Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, was het enige fonds dat een daling van het beheerd vermogen kende in 2018. Het beheerd vermogen daalde met 17,4% naar EUR 37,8 miljoen.

SFRE Fund heeft het aan het fonds gecommitteerde kapitaal volledig geïnvesteerd in 2018. Per ultimo 2018 bedroeg de intrinsieke waarde van het fonds USD 34,9 miljoen. Triodos Investment Management heeft het fondsmanagement van dit fonds per 1 januari 2018 op zich genomen. Het fonds is in maart 2015 opgericht door de Global Alliance for Banking on Values (GABV) en is het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te
verstrekken aan waardengedreven banken.

Rendementen
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van 2018 bedroegen de rendementen:

Triodos Renewables Europe Fund realiseerde in 2018 een rendement van 9,5%. Het goede resultaat was mede het gevolg van operationele verbeteringen in een aantal projecten in de portefeuille en de hoger dan verwachte opbrengst uit de verkoop van twee projecten.

De SICAV I fondsen werden, net als de rest van de markt, in het laatste kwartaal van 2018 geconfronteerd met sterke dalende beurskoersen. Door een defensieve positionering ten tijde
van sterk volatiele markten, wisten alle vier de SRI-fondsen relatief goed te presteren.

Het negatieve rendement van -6,7% van Triodos Organic Growth Fund is voor het grootste gedeelte te verklaren door tegenvallende resultaten van de twee Deense bedrijven in de portefeuille. Voor Triodos Multi Impact Fund, het Triodos Fund-of-funds geldt dat het negatieve rendement van -0,8% hoofdzakelijk is te verklaren door de hiervoor vermelde negatieve performance van een aantal fondsen en de lage rente-omgeving. Het negatieve rendement van -2,7% van SFRE Fund is grotendeels te verklaren door sterke valutaschommelingen, hoofdzakelijk de lagere waardering van de Britse pond als gevolg van Brexit.

Het rendement van de overige fondsen was in lijn met de verwachtingen.

Gerealiseerde impact
Triodos Investment Management’s missie is om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke, ecologische en culturele verandering. Met de positieve impact die we realiseren via onze investeringen, dragen wij bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzamere samenleving.

In 2018 betekende dit:

 • een bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot met meer dan 2,0 miljoen ton (2017: 1,5 miljoen), waarvan 0,4 miljoen ton voortvloeit uit de door Triodos verstrekte financiering in
  duurzame energieprojecten, en het invullen van de elektriciteitsbehoefte van 1.687.000 huishoudens wereldwijd (2017: 733.000) door het financieren van duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 1.885 MW;
 • dat ruim 104.000 (2017: ruim 146.000) kleinschalige boeren in 13 landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen, waarbij 12 verschillende biologische fair trade-producten op internationale markten werden gebracht die afkomstig waren van 56.000 hectare gecertificeerde biologische landbouwgrond (2017: 60.000) en 24.000 hectare grond in transitie (2017: 17.000);
 • dat de biologisch beheerde grond van boerderijen in Europa die werden gefinancierd door Triodos Investment Management in totaal een equivalent van 8,8 miljoen maaltijden konden
  produceren, ofwel genoeg voedsel voor een duurzaam dieet voor ongeveer 8.100 mensen (2017: 7.300). In totaal werd ongeveer 10.400 hectare aan biologische landbouwgrond in
  Europa gefinancierd;
 • dat de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving werd verbeterd door middel van het beheer van een portefeuille van duurzame bedrijfsgebouwen met in totaal meer dan
  136.960m2 aan kantoorruimte en overige commerciële ruimte (2017: 77.000), die een CO2-uitstoot hebben die bijna 33% lager ligt dan die van de gemiddelde bedrijfsgebouwen;
 • het verstrekken van financieringen aan 103 opkomende en gevestigde financieringsinstellingen voor inclusive finance in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen bereiken 19,2 miljoen kredietnemers (2017: 20,3 miljoen). Ongeveer 11,1 miljoen mensen met een laag inkomen maken gebruik van spaardiensten die door deze instellingen worden aangeboden (2017: 15,1 miljoen).

Meer gedetailleerde informatie over de financiële ontwikkelingen van de fondsen in het jaar 2018is beschikbaar in de jaarverslagen van deze fondsen. De jaarverslagen, inclusief de geauditeerde jaarrekeningen, worden op 23 april 2019 gepubliceerd op www.triodos-im.com

Bron: Triodos Investment Management


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven