EU-onderzoeksproject Greenresilient start in 8 Europese landen:

Naar een meer agro-ecologische benadering in biologische kassen

Glastuinbouw is een intensief teeltsysteem dat ook buiten het groeiseizoen en in elk type klimaat gewassen produceert. In het onlangs gestarte driejarige CORE Organic Cofund ERA-NET-project 'Greenresilient' gaan acht landen zoeken naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw. De klemtoon verschilt per deelregio: in het Middellandse Zeegebied mikken ze op verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals op minder inzet van koper als schimmelbeheerser. Onze klimaatgordel (Noordwest-Europa) focust op energiezuinige systemen om te produceren bij lage buitentemperatuur en weinig natuurlijk licht.

Lokaal aangepaste agro-ecosystemen

Jaarrond kwaliteitsvolle en smaakvolle groenten halen uit kassen is technisch gezien een hele uitdaging, zeker als je mikt op onverwarmde of energiezuinige kassen of polytunnels. Zeker als je een productiesysteem wilt dat tegelijk duurzaam, lokaal en agro-ecologisch is. Greenresilient gaat helpen om de hoge en stabiele productie te houden, maar met een lagere impact op het milieu. Daarvoor worden robuuste, lokaal aangepaste agro-ecosystemen ontworpen voor de biologische glastuinbouw.
In 5 landen (namelijk Frankrijk, Italië, Denemarken, Zwitserland en België) zijn er experimenten gepland op praktijkbedrijven en praktijkcentra, waarin het teeltsysteem dat nu doorgaans gehanteerd wordt (business as usual of BAU) vergeleken wordt met meer innovatieve teeltsystemen (INN) gebaseerd op meer diversiteit in de vruchtwisseling en een set van agro-ecologische maatregelen die een grotere functionele biodiversiteit moeten bewerkstelligen.

Er is tegelijk een Life Cycle Assessment (LCA) gepland om de ecologische duurzaamheid van de verschillende biologische beschutte teeltsystemen te beoordelen. "We berekenen de milieugevolgen van twee 'extreme' strategieën, BAU en INN, voor de 5 experimentele sites in het project."

Bio in de lift

In Vlaanderen nam het biologisch areaal in 2016 toe tot bijna 7000 hectare, een stijging met 30% ten opzichte van 2015. Het aandeel bio in het Vlaamse landbouwareaal bedraagt 1,1%. De biologische kasteelt in België is ongeveer 1% van de totale groentenkasteelt, in Nederland draait dat rond 2,5%.

ILVO en PCG zijn Vlaamse partners. ILVO bestudeert de aspecten van bodemvruchtbaarheid, nutriëntenhuishouding en functionele biodiversiteit in de vernieuwde teeltsystemen. PCG is één van de 5 experimentele sites waar vernieuwingen getest en geëvalueerd worden.

Justine Dewitte (PCG): "Zowel de Europese als de Vlaamse biologische sector blijven groeien en ook de belangstelling in biologische landbouw neemt toe. De marktbehoefte stijgt. De grootste uitdaging bij ons is een winterproductie realiseren in onverwarmde of lage energie serres."

Koen Willekens (ILVO): "Het gebruik van agro-ecologische praktijken in de biologische beschutte teelt is erg vernieuwend en een alternatief voor een vaak nog eerder intensief traditioneel productiesysteem."

Multidisciplinair

Het Italiaanse CREA (Raad voor Landbouwonderzoek en Economie) coördineert het project. Projectcoördinator Dr. Fabio Tittarelli: "Greenresilient werkt erg multidisciplinair: specialisten landbouwkunde, plantkunde, agro-ecologie, bodemchemie, entomologie en plantenziekten uit twaalf onderzoekcentra in acht Europese landen zijn betrokken."

In Vlaanderen hebben ILVO en PCG het werk zo verdeeld: op PCG testen ze specifieke, vorst resistente winterteelten, met bloemenranden in en buiten de tunnel, met mengen van teelten voor ziekteonderdrukking en met het gebruik van groenbemesting en compost voor een betere bodemvruchtbaarheid. ILVO voert de bodem- en gewasanalyses uit en stuurt het hele bodembeheer aan.

In april 2018 is het project gelanceerd in Capua, Italië. De hoop is er uitgesproken om over drie jaar, bij afloop van het project, meer zicht te hebben op het potentieel en de haalbaarheid van agro-ecologie in de biologische beschutte teeltpraktijk in Europa.

Voor meer informatie:

Greenresilient
www.greenresilient.net

PCG
Louis Lippens
louis@pcgroenteteelt.be

Justine Dewitte
justine@pcgroenteteelt.be

ILVO
Koen Willekens
koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

Nicole Viaene
nicole.viaene@ilvo.vlaanderen.be

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.