Nederland kent twee prachtige principes: de vervuiler betaalt, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Die principes zijn zo mooi, omdat ze eerlijk zijn. Helaas werken ze in de praktijk niet altijd zo. Grote vervuilende bedrijven dragen namelijk nauwelijks bij aan de oplossing van het klimaatprobleem. Ze betalen bijvoorbeeld veel minder voor hun energie. Het zijn burgers die de rekening betalen, en mensen met de laagste inkomens naar verhouding het meest. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft, dat in opdracht van Milieudefensie werd uitgevoerd.

Gezamenlijke oproep

Milieudefensie maakt zich daar zorgen over, daarom werken we samen met de FNV, de Woonbond en Tax Justice. Gezamenlijk roepen we de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet in een manifest op om het klimaatbeleid eerlijker te maken.

Eerlijk omschakelen

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: "Nederland is aan het omschakelen. De tijd van kolen, olie en gas loopt op zijn eind. Maar de lusten en de lasten van die omschakeling zijn niet eerlijk verdeeld. We moeten ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt en dat groene alternatieven bereikbaar worden voor iedereen. Dat betekent dat burgers niet alleen voor de kosten opdraaien, maar bedrijven hun deel gaan betalen. En dat mensen met de laagste inkomens ook profiteren van subsidies om te verduurzamen. We hebben iederéén nodig om klimaatverandering te stoppen. Dan moet ook iedereen mee kunnen doen. Wij noemen dat: eerlijk omschakelen."

Eerlijke voorstellen

In het manifest doen de samenwerkende organisaties enkele concrete voorstellen, waaronder:
  • Maak schone en gezonde producten en diensten goedkoper en producten en diensten die het klimaat schaden duurder.
  • Maak een groen banenplan, waarbij elke fossiele baan die verdwijnt, vervangen wordt door twee groene banen.
  • Verduurzaam minstens 250.000 huur- en koopwoningen per jaar en verlaag daarmee de energierekening van huurders.

Klik hier voor meer informatie over de petitie.