Nieuwe patentaanvragen voorlopig van de baan

Tholen – Op symbolische wijze werd op 12 december een metershoge kerstboom overhandigd op het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk. De boom was volgehangen met kerstversieringen in de vorm van 'door patenten bedreigde groenten'. Ketenorganisatie Bionext maakt hiermee op niet mis te verstane wijze duidelijk wat haar standpunt is als het gaat om het verlenen van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten. Die kunnen, wat haar betreft, linea recta de boom in.Tijdens de aftrap van de kerstactie van 'De Grootste Zaadbank van Nederland'-campagne deed Bionext een dringend beroep op het EOB om in afwachting van de Europese besluitvorming rondom de onlangs uitgebrachte 'verklarende notitie' voorlopig geen (nieuwe) patenten meer te verlenen op klassiek veredelde gewassen. Het EOB toonde zich bereidwillig. "De nieuwe interpretatie is van grote politieke waarde. Mede daarom hebben we besloten alle patentaanvragen en bezwaarprocedures die betrekking hebben op klassieke veredeling voorlopig aan te houden", zei Sjoerd Hoekstra van het EOB.Hoewel de reactie van het EOB een voorzichtige overwinning genoemd mag worden, is de strijd nog lang niet gestreden, voorziet Maaike Raaijmakers van Bionext. "Het EOB toont zich een serieuze gesprekspartner. De bal ligt nu bij de Europese lidstaten. Indien zich een meerderheid vormt zal de verklarende notitie worden omgezet in bindend beleid. Zo ver zijn we echter nog niet. Nog niet alle lidstaten hebben hun positie al bepaald. En zelfs als het beleid bindend verklaard wordt, bestaat de kans dat patentaanvragers het via omwegen alsnog lukt om natuurlijke eigenschappen te claimen. Onderschat niet wat een machtige lobbygroep of een leger juristen kan uithalen. Als voorstanders van deze patenten hun kans schoon zien, kan het nog wel eens spannend worden."


Rainer Osterwalder, EOB (links), Maaike Raaijmakers, Bionext (midden) & Sjoerd Hoekstra, EOB (rechts).

Over de veronderstelde gevolgen van het verlenen van patenten op natuurlijke veredelingsprocessen konden beide partijen het niet eens worden. Bionext laakt het idee natuurlijke eigenschappen van planten als uitvinding aan te kunnen merken. Volgens de belangenorganisatie blokkeert dit de vrije toegang tot uitgangsmateriaal voor veredelaars, wat een rem zet op innovatie. Enige juridische afbakening is volgens het EOB juist nodig om innovatie binnen veredelingsprocessen te bevorderen. "Anders ontstaat er een situatie waarin bedrijven onderling geen materiaal meer uitwisselen, uit angst dat de ander ermee aan de haal gaat en met diens veren pronkt. Daarmee verdwijnt elke prikkel om te innoveren." Bionext vreest dat vooral kleine veredelaars en zaadbedrijven hierdoor het onderspit delven. Zonder DNA-lab of juristen in dienst worden zulke bedrijven in feite 'uitgesloten van deelname'. "Patenten leiden tot een juridisering van de veredelingssector", vat Maaike haar zorgen namens Bionext samen.Voor meer informatie: www.degrootstezaadbank.bionext.nl

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven