Als de opwek van zonnestroom blijft groeien in het huidige hoge tempo is in 2032 alle energie in de wereld groen. Voorwaarde hiervoor is wel dat steeds meer mensen zelf of samen stroom opwekken. Dat gaat het snelst als mensen zich aansluiten bij energiecoöperaties of zogeheten postcoderoosprojecten. Een grote groep onafhankelijke energiecollectieven start daarom binnenkort een campagne. Die moet meer mensen bewust en enthousiast maken om samen energie op te wekken en het energiepotentieel in hun buurt te benutten. Doel is dat meer mensen zich aansluiten bij een bestaande energiecoöperatie of er zelf een starten. Duurzame energieleverancier Greenchoice faciliteert de campagne.
 


Nog veel energiepotentieel onbenut

De productie van zonnestroom groeit op dit moment wereldwijd met minstens 30% per jaar. Bij Greenchoice was de groei tussen 2015 en 2016 zelfs 36%, met het grootste aantal klanten in Nederland dat zelf zonnestroom opwekt: 41.000. In Nederland wordt echter relatief nog maar weinig stroom zelf opgewekt. Veel energiepotentieel ligt nog onbenut op daken en terreinen. Op dit moment wordt in Nederland zo’n 90 MW (verbruik van 50.000 huishoudens), overwegend uit zon, opgewekt door ruim 200 collectieven met circa 40.000 leden.
 

Steeds meer initiatieven

"De grootste groeipotentie voor duurzame energie zit in het samen met anderen lokaal stroom opwekken via een coöperatie", zegt Jurjen Algra van Greenchoice. "Want niet iedereen heeft een geschikt dak of de behoefte om zelf panelen aan te schaffen. Dankzij de postcoderoosregeling, waarmee het nu ook belastingtechnisch interessant is om zelf energie op te wekken, zien we het aantal initiatieven sneller groeien. Denk aan Zonneweide in Bergen, of Zon op Museon in Den Haag. Dat soort projecten stimuleren wij: door de initiatiefnemers te helpen met het werven van leden en het vinden van geschikte daken en terreinen voor zonnevelden.”


Jurjen Algra.

Groei van coöperaties stimuleren

Veel coöperaties draaien op vrijwilligers en onderling wordt intensief kennis uitgewisseld (bijvoorbeeld via HIER opgewekt). Tegelijkertijd geven de energiecollectieven aan dat ze hulp kunnen gebruiken om sneller te groeien. Duurzame energieleverancier Greenchoice investeert al tien jaar in de ontwikkeling van lokale initiatieven en werkt nauw samen met 45 energiecoöperaties door het hele land. De campagne met de coöperaties is een nieuwe stap in de samenwerking.

Onafhankelijke coöperaties, samen campagne

Er doen zeker 25 coöperaties mee met de gezamenlijke campagne, waaronder deA uit Apeldoorn. Michael Boddeke, directeur van deA: "Voorop staat dat wij als coöperatie onafhankelijk willen blijven. De kracht van samen zelf energie opwekken ligt immers in onze autonomie; energie in eigen hand. Een grote uitdaging voor bijna alle coöperaties is groei. Daar gaan we vanaf deze zomer samen mee aan de slag. Elke coöperatie op zijn eigen manier, met eigen mensen in de eigen regio."