Milieudefensie roept kabinet op om WRR-advies over voedselbeleid te volgen

Milieudefensie is positief verrast door het advies voor voedselbeleid dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vandaag uitbracht. De geadviseerde omslag van het huidige productiebeleid naar een voedselbeleid is een cruciale stap om een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken. Het WRR-advies sluit met de analyses over mondiale voedselvoorziening nauw aan bij de uitgangspunten van Milieudefensie in de campagne Duurzaam Voedsel. Milieudefensie hoopt dan ook dat het kabinet de adviezen van de raad overneemt.

Jacomijn Pluimers, campagneleider Duurzaam Voedsel bij Milieudefensie: "Merkwaardig genoeg kent Nederland tot op heden geen echt voedselbeleid. De gedachte is helaas nog steeds dat als we maar genoeg produceren, het allemaal vanzelf goedkomt. In enge zin klopt dat wel, want de Nederlander komt qua voedingswaarde bepaald niets tekort. Maar terecht constateert de WRR in haar advies dat het huidige productiebeleid desondanks een doodlopende weg is. Productiebeleid zou iets van vroeger moeten zijn, net als melkplassen, boterbergen en mestoverschotten. Helaas zijn mestoverschotten en overproductie nog steeds realiteit en hebben we ook problemen met antibioticaresistentie, dierziekten en overlast. We komen om in de negatieve effecten van een te grote veehouderij in een klein land."

Milieudefensie onderschrijft dan ook het WRR-advies om werk te maken van een voedselbeleid in plaats van een productiebeleid. Want een beleid voor voedsel heeft tot doel mensen te voeden, daar waar een productiebeleid tot doel heeft meer te produceren. Een zinnig inzicht, dat een wereld van verschil kan betekenen, want het huidige productiebeleid van Nederland heeft een grote reeks van negatieve bijeffecten op haar conto staan, niet alleen in eigen land maar ook daarbuiten. Zo verstoren onze landbouwproducten -ondersteund door EU-landbouwsubsidies en -marktbescherming- lokale markten elders, door de grote volumes en lage prijzen op de wereldmarkt. Ook schaadt onze productie de voedselvoorziening in andere landen: de grootschalige teelt van veevoergrondstoffen voor onze veehouderij legt elders beslag op landbouwgrond die vervolgens niet meer beschikbaar is voor de eigen voedselvoorziening in dat land.

Kwetsbaar

Terecht benadrukt de WRR in haar advies de uitgangspunten van veerkracht, robuustheid en variëteit. Toekomstige voedselsystemen moeten voorbereid zijn op schommelingen in het economisch en natuurlijk klimaat. De huidige weg van schaalvergroting en landbouwspecialisatie biedt die veerkracht te weinig, zowel in economische als in ecologische zin: het huidige voedselsysteem is kwetsbaar. Een landbouw die ingebed is in natuurlijke processen - met gebruik van bodemleven, variatie van diverse gewassen op één akker en biologische bestrijders - leidt tot hogere opbrengsten, beschouwd over de langere termijn. Dergelijke systemen zijn minder kwetsbaar voor plagen en weersfactoren en minder afhankelijk van hulpbronnen die opraken, zoals aardolie en kunstmest.

Voor meer informatie: www.milieudefensie.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven