Kuikengras: tips over produceren, oogsten en voeren

Het praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengras heeft een interactieve infographic gemaakt met daarin tips over productie, oogst en voeren van kruidenrijk kuikengras. Deelnemer, veehouder en hoofdaanvrager Sippe Bron: "Met de infographic kom je snel bij de relevante informatie." Hierbij een samenvatting van de kennis die de 60 deelnemende veehouders en deskundigen hebben verzameld én natuurlijk een link naar de infographic.

Het aantal weidevogels neemt de laatste decennia in Nederland sterkt af. Grutto, kievit en scholekster krijgen harde klappen. Voor de grutto geldt dat er te weinig ongemaaid kruidenrijk grasland is in de periode van half mei tot half juni. Als er wel gras staat dan is het vaak te zwaar/lang, waardoor het voor de gruttojongen slecht doorwaadbaar is en weinig (grote) insecten als voedsel bevat. In reguliere graspercelen is de overleving van gruttokuiken 2,5 keer zo klein vergeleken met kruidenrijk grasland. Uit een enquête onder de 60 deelnemers aan het praktijknetwerk blijkt dat er beduidend meer weidevogels broeden op percelen met een uitgestelde maaidatum (kuikengraspercelen) dan op reguliere graslanden. Kortom de weidevogels hebben dit soort grasland nodig voor hun voortbestaan. Sippe Bron, melkveehouder met 65 koeien in Munnekeburen: "Als de weidevogelstand nog verder afneemt is dat een ramp voor Nederland. Alle generaties die nog gaan komen moeten er eigenlijk van kunnen genieten. Die verplichting hebben we."

Goed kuikengras produceren

Het is de kunst om het gras niet te hard te laten groeien in het voorjaar. Dit is te bereiken door niet te bemesten voor de eerste snede of alleen met ruige mest. Ruige mest bevordert bovendien het insectenleven. Vrijwel alle deelnemers beperken hun mestgift voor de eerste snede of bemesten pas na de eerste snede het kuikengrasland. Het waterpeil opzetten tot bijvoorbeeld -20 centimeter onder het maaiveld tot half mei, zorgt er ook voor dat de grasgroei later op gang komt. Sippe Bron: "Natte percelen werken als een magneet voor volwassen weidevogels, ze vinden er veel voedsel in de bodem. Daarom zet ik de greppel ook altijd flink hoog." Voorbeweiden tot 1 april draagt er ook toe bij dat de eerste snede in half juni niet te zwaar is. Tijdens het broeidseizoen is het ook zaak om niet te intensief te beweiden (<1 GVE), gebeurt dat wel dan dien je sowieso nestbescherming toe te passen. Brede grasstroken met uitgestelde maaidatum langs sloten of bijvoorbeeld de buitenste rand rondom het perceel bieden de weidevogeljongen dekking en voedsel.

Goed oogsten

Koeien vreten het gras als het lekker ruikt, dit geldt ook voor ingekuild gras of hooi van kuikengras. Oogst het kuikengras als hooi met een vochtgehalte lager dan 18%. Bij balenpersen mag het wat vochtiger zijn (droge stofgehalte 30-40%) want dan blijven meer eiwitten behouden. Het weer bepaalt sterk de mogelijkheden van het oogsten, gebruik dus uw 'boeren' verstand.

Goed voeren

Kruidenrijk gras is prima te voeren aan jongvee, droge koeien en ook aan melkvee. Boeren die gebruik maken van een mengvoederwagen blijken meer kruidenrijk gras (gemengd met regulier gras) te voeren aan hun melkkoeien. Dit blijkt ook uit het rapportcijfer dat de deelnemers geven aan kruidenrijk gras. Boeren met een mengvoerwagen geven dit gras een 6,9 als cijfer en boeren zonder mengvoederwagen een 5,5. Slim voeren is daarom het devies. De grovere structuur stimuleert de prik in de pens. Sippe Bron heeft een lasagnekuil met 30% kruidenrijk grasland onderop en 70% regulier gras bovenop de kuil. Dit voert hij aan zijn melkvee. Hij voert geen mais meer bij.

Voor meer informatie: Joost Lommen, CLM

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven