Tips voor ondernemers bij omschakelen naar biologisch

Wat kost omschakelen van gangbaar naar biologisch? Ga ik er financieel op vooruit? Wat zijn de risico's en valkuilen? Dat zijn voor u als ondernemer belangrijke vragen als u overweegt om te schakelen. Akkermagazine geeft tips waar u als ondernemer rekening mee dient te houden en brengt de financiële gevolgen in beeld.

Voordat u de keuze maakt om uw bedrijf om te schakelen, is het advies een volledige rentabiliteitsbegroting te (laten) maken. Of omschakelen voor u economisch voordeel oplevert, hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie. Maar er zijn wel een paar punten waar u rekening mee kunt houden als u een economische berekening gaat maken:

  • De productieniveaus van biologische teelten liggen vaak lager, maar kunnen zeker in de eerste jaren nog eens extra tegenvallen door 'beginnersfouten'. Dit geldt ook voor de productkwaliteit. Biologische teelt vergt veel meer van de teeltkennis van de ondernemer. Snel bijsturen met kunstmest of gewasbeschermingsmiddel is immers niet mogelijk.
  • De prijs van biologische producten ligt vaak hoger, maar dat kan van jaar tot jaar verschillen. Reken ook scenario's door met een lagere prijs.
  • Veel gangbare bedrijven huren een deel van hun areaal bij voor de hoofdteelt. Bij biologische bedrijven is dat niet altijd mogelijk. In combinatie met een ruimere vruchtwisseling kan het bedrijfsresultaat daardoor behoorlijk dalen.
  • Bij verruiming van het bouwplan kunnen nieuwe gewassen op het bedrijf worden geïntroduceerd. Dat vereist soms investeringen in nieuwe mechanisatie en gebouwen. Andere machines worden mogelijk overbodig of worden versneld afgeschreven en ingeruild voor een kleiner exemplaar.
  • Door de verruiming van het bouwplan teelt u ook andere gewassen dan in een gangbaar bouwplan. Dat is niet alleen belangrijk voor een goede vruchtwisseling, bodemvruchtbaarheid en een lage ziekte en plagendruk, maar de gewassen moeten ook bij u als ondernemer passen. Als ondernemer heb je de teelt van bepaalde gewassen nu eenmaal beter in de vingers.
  • Tot slot kost het vermarkten van biologische gewassen soms meer tijd en energie dan u in de gangbare sector gewend bent.

Rekenvoorbeelden

Het artikel in Akkerbouw laat met een rekenvoorbeeld uit de praktijk de ingrijpende financiële gevolgen zien. Op www.biologischondernemen.nl/akkerbouw staan ook enkele rekenvoorbeelden voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. De voorbeeldbedrijven zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd naar de verschillende akkerbouwgebieden van Nederland. Deze voorbeelden geven u inzicht in hoe u voor uw eigen bedrijf een omschakelplan kunt opstellen.

Voor meer informatie: Michaela van Leeuwen, PPO van Wageningen UR

Bron: bioKennis

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven