Nieuwe stap gezet in totstandkoming van het Biohuis

Tijdens een bijeenkomst op de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg hebben vertegenwoordigers van diverse groepen biologische boeren en tuinders een nieuwe stap gezet in de totstandkoming van een gezamenlijke biologische organisatie: het 'Biohuis'. De structuur wordt een vereniging, met de ledenvergadering als hoogste orgaan. Alle biologische boeren en tuinders kunnen lid worden. Het lidmaatschap kan ook collectief worden geregeld via een bestaande organisatie. De vertegenwoordigers van de bestaande organisaties hebben als Bioraad in oprichting in Bunschoten-Spakenburg een oprichtingsbestuur benoemd. Dit oprichtingsbestuur bestaat uit Gerrit Verhoeven, voorzitter, Meino Smit, secretaris en Irene van de Voort-van der Marel, penningmeester.

De structuur

Het Biohuis wordt een vereniging. Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering is er een Bioraad, waarin de aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd. De Bioraad zal zowel aan het bestuur als aan de Algemene Ledenvergadering adviezen uitbrengen. De inhoudelijke agenda’s van de aangesloten organisaties worden ingebracht in de Bioraad. Daarnaast bewaakt zij de voortgang en bespreekt de jaarrekening en de begroting. Bovendien adviseert zij over de contributieregeling. De Bioraad heeft dus een belangrijke rol. Alle individuele leden, de biologische boeren en tuinders, hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Nieuwe groepen

De Bioraad is dus een overlegorgaan waarin voorlopig van alle organisaties één vertegenwoordiger zitting heeft. Nieuwe groepen kunnen er bij komen als zij zich melden en een vertegenwoordiger uit hun midden aanwijzen. De Bioraad is op die manier een afspiegeling en een klankbord van alle groepen in de biologische landbouw. Op dit moment bestaat de Bioraad uit vertegenwoordigers van Natuurweide (melkveehouders), De Groene Geit (geitenhouders), Prisma (fruittelers), BPV (pluimveehouders), NVPM (melkschapenhouders), VBV (varkenshouders), ZLTO studieclub Zuid West (akkerbouwers), ZLTO vakgroep Biologische Landbouw, Productwerkgroep Boomkwekerij, Productwerkgroep Sierteelt, Biowad, FBBF (Friesland), NBLV (Drenthe en Groningen), BDEko (Flevoland), LTO Noord vakgroep Biologische Landbouw, Sectie Midden (Overijssel, Gelderland en Utrecht), Sectie West van LTO Noord (Noord- en Zuid Holland), LLTB (Limburg), LTO Glasgroenten, ZLTO (Noord Brabant en Zeeland).
 
Allen voelen zich verantwoordelijkheid voor afstemming van elkaars belangen in het grote geheel van de biologische landbouw. Bioraad-leden zullen er ook voor zorgen dat hun achterban feed back kan geven op ontwikkelingen in de biologische sector in het algemeen en op ontwikkelingen in het Biohuis in het bijzonder. Natuurlijk kan de achterban zich ook laten horen op bijeenkomsten en in de ledenvergadering van het Biohuis zelf.

Lidmaatschap

Lidmaatschap kan via een collectief lidmaatschap zoals bijvoorbeeld via een sectorgroep als Natuurweide, De Groene Geit of de vereniging van pluimveehouders. Collectief lidmaatschap kan ook via één van de regionale LTO organisaties, een provinciale biologische boerenvereniging of studiegroep. Biologische boeren kunnen ook rechtstrééks lid worden van het Biohuis wanneer zij niet bij één van de eerder genoemd verenigingen zijn aangesloten.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.