Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu is voornemens wil het Maleisische certificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Dit schrijft hij in een brief naar de Tweede Kamer.

TPAC heeft in oktober 2010 geoordeeld dat MTCS niet voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout. Dit oordeel was het sluitstuk van een bezwaarprocedure die enkele maatschappelijke organisaties hadden aangespannen tegen het eerdere, positieve oordeel van TPAC over MTCS Een belangrijk knelpunt dat een positief advies van TPAC in de weg stond, was de mate waarin conversie - de omzetting van gecertificeerd natuurlijk bos in andere landgebruikvormen zoals plantages en infrastructuur - meeweegt bij het verlenen of verlengen van een certificaat.

Een tweede verbeterpunt betreft de positie van inheemse volken in MTCS-gecertificeerd bos. De Nederlandse inkoopcriteria verlangen dat een certificatiesysteem de inheemse bevolking van een bos in de gelegenheid stelt hun traditionele gebruik van het bos voort te zetten. Dit punt is binnen de huidige MTCS-systematiek nog onvoldoende geborgd. Gesprekken met het bestuur van MTCC (Malaysian Timber Certification Council) en met de Maleisische minister van Plantation Industries and Commodities, de heer Dompok, hebben Atsma het vertrouwen gegeven dat de belangrijkste bezwaren van TPAC binnen afzienbare tijd door MTCC worden opgelost.

Bovendien heeft MTCC in relatief korte tijd grote slagen gemaakt wat betreft de garantie van duurzaam bosbeheer. Deze verbeteringen zijn zeer waardevol en tonen aan dat duurzaam inkoopbeleid een stimulans kan zijn voor duurzame ontwikkeling. Ten slotte is juist in Maleisiƫ een positief signaal op zijn plaats. Het land speelt een voorbeeldrol in de regio als het gaat om duurzaam bosbeheer.

MTCS heeft volgens Atsma in dit kader een belangrijke functie te vervullen in het verduurzamen van de exploitatie van het natuurlijk bos in Maleisiƫ. Daarom is hij voornemens MTCS te accepteren voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.

Bij het eerstvolgende evaluatiemoment zal Atsma nagaan in hoeverre MTCC de belangrijkste knelpunten heeft weggenomen.