Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Decathlon en H&M door ACM op de vingers getikt

Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M zeggen toe duurzaamheidsclaims op hun kleding en/of websites aan te passen of niet meer te gebruiken. Ze beloven consumenten duidelijker te informeren om zo het risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. Daarnaast doneren zij respectievelijk 400.000 euro en 500.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie van hun onduidelijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims. Dat hebben ze toegezegd na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM legt daarom geen sancties op.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: "Consumenten die duurzame keuzes willen maken, moeten erop kunnen vertrouwen dat de claims die bedrijven op hun producten of website zetten ook kloppen. We zijn tevreden dat de bedrijven erkennen dat zij duidelijker hadden moeten informeren over de duurzaamheid van hun producten. En dat zij verschillende duurzaamheidsclaims en de onderbouwing daarvan aanpassen. Zij nemen maatregelen om hun klanten in de toekomst beter te informeren. We waarderen het dat de bedrijven ook een flink bedrag schenken aan duurzame doelen als compensatie voor de vage duurzaamheidsclaims. De schenkingen zijn aan onafhankelijke organisaties die bijdragen aan duurzaamheid en kleding."

Wat is er aan de hand?
De ACM zag in de kledingsector veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Daarom heeft de ACM in het voorjaar van 2021 kledingaanbieders aangesproken om hun claims kritisch te bekijken. Daarna heeft de ACM haar onderzoek voortgezet bij onder andere Decathlon en H&M. In het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat Decathlon en H&M hun producten aanbieden met algemene termen zoals 'Ecodesign' en 'Conscious' zonder hierbij direct bij de claim duidelijk het duurzaamheidsvoordeel te benoemen. Zo werd er onder meer onjuist of onterecht gebruik gemaakt van de claim 'biologisch katoen'.

Tijdens het onderzoek boden de bedrijven aan hun werkwijze te willen aanpassen en hiervoor een toezegging te willen doen. De ACM gaat de toezeggingen gedurende 2 jaar controleren.

Leidraad duurzaamheidsclaims
Bedrijven die hun producten aanprijzen met duurzaamheidsclaims, moeten ervoor zorgen dat die juist, duidelijk en controleerbaar zijn. Anders worden consumenten misleid. De ACM controleert verschillende sectoren op het gebruik van duurzaamheidsclaims.
De ACM heeft de regels uitgelegd in de Leidraad duurzaamheidsclaims. Daarin staan vijf vuistregels voor duurzaamheidsclaims. Hiermee biedt de ACM houvast aan bedrijven.

Dit zijn de vijf vuistregels:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

De ACM zal de kledingbranche nauwgezet in de gaten blijven houden. De ACM sluit niet uit dat wanneer zij in de toekomst een overtreding vaststelt dit tot een boete zal leiden.

ACM en duurzaamheid
De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn essentieel voor een duurzame samenleving. De ACM draagt hieraan bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan.

Klik hier voor het toezeggingsbesluit van Decathlon en hier voor die van H&M.

Voor meer informatie: www.acm.nl 

Publicatiedatum: