Een verdelgingsplicht voor Jacobskruiskruid is volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet gewenst. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van Valstar en Van Campen. 

Schouten schrijft dat de verspreiding van het jacobskruiskruid niet op alle plekken een risico vormt en bestrijding ervan daarom niet overal is gewenst, ook gezien de waarde van de soort voor de biodiversiteit. "Jacobskruiskruid is een inheemse soort die van nature in Nederland thuishoort en zeer waardevol is voor de Nederlandse biodiversiteit. Er zijn meer dan 150 Nederlandse soorten insecten bekend die de plant gebruiken als voedselplant, waaronder meerdere Rode Lijst-soorten. Naast de functie als voedselleverancier is jacobskruiskruid ook voor meer dan 30 soorten de plant die wordt gebruikt voor de voortplanting."

Vergiftiging
Volgens de Rijksuniversiteit Utrecht komt vergiftiging van paarden door jacobskruiskruid weinig vo\or en zijn er slechts weinig bevestigde gevallen. Waarschijnlijk gaat het om enkele tientallen paarden per jaar die ziek worden of dood gaan door het eten van jacobskruiskruid. Bij Royal GD (de Gezondheidsdienst voor Dieren) zijn de laatste drie jaar geen gevallen bekend van ziekte of sterfte bij rundvee door
jacobskruiskruid. Deze kleine aantallen vormen volgens Schouten geen aanleiding om hier beleid voor op te stellen.

Bufferstrook
"Ik ben van mening dat dit lokaal kan worden opgelost in goed overleg met de beheerders van aangrenzende terreinen. Het is vooral van belang dat hooiland vrij wordt gehouden van de plant. Exemplaren in een weide waar paarden of rundvee grazen kunnen geen kwaad zolang er voldoende ander voedsel beschikbaar is. Het creĆ«ren van een bufferstrook van 50 meter, waar de plant niet voorkomt of in ieder geval niet tot bloeien komt, is al genoeg om ervoor te zorgen dat de plant zich niet naar een nabijgelegen weiland zal verspreiden. Er is voldoende informatie te vinden om de plant op adequate wijze te beheersen en de verspreiding te beperken. 

In een eerder artikel op Biojournaal vertelde Peter van de Voort van Remeker hoe Jacobskruiskruid de laatste jaren steeds meer te vinden in op het land. "Ik lig er eigenlijk wel wakker van." 

Bron: Ministerie van LNV