Als het aan de biologische boer(in) ligt, draagt men op het bedrijf werkkleding van bio-katoen, is de conclusie van een recent onderzoek van adviesbureau Organic Supply onder deelnemers van het Bionext-project 'Lekker naar de boer'. Een overall mag best een tientje meer kosten, als deze aantoonbaar duurzaam en onder goede arbeidsomstandigheden gemaakt is. "Zonder meer haalbaar", zegt Huub Zegveld, directeur van Van Puijenbroek Textiel in Goirle, maker van HaVeP-werkkleding en sinds een jaar deelnemer aan het REWORK-programma, werkkleding van gerecyclede, gecertificeerde katoen. "Het aanbod van duurzame vezel is momenteel niet voldoende, maar zal zich, na enige strubbelingen, voegen naar de vraag." Zegveld schat dat de prijs van zijn duurzame lijn ongeveer tien procent hoger ligt dan die van de reguliere. Dat zou, volgens de uitkomst van het onderzoek, geen probleem moeten zijn. "Wij merken dit echter nog niet", betreurt Huub.

Kwaliteit

De consument twijfelt aan de kwaliteit van bio- of gerecyclede katoen, vermoedt de onderzoeker. De boer(in), hoe biologisch ook, is vooral praktisch ingesteld. Een mengsel van synthetische vezel en katoen zou sterker, soepeler en beter wasbaar zijn. Duurzame kleding wordt zo ontworpen dat de vezels eenvoudig en milieuvriendelijk hergebruikt kunnen worden en bestaat daarom juist het liefst uit één grondstof. Het voor REWORK gebruikte doek is volgens de makers van prima kwaliteit. Sterkte en wasbaarheid kunnen worden gegarandeerd. "Voor de echte beschermkleding ligt er een groter probleem", stelt Zegveld. "Voor vuurwerende of zichtbaarheidskleding, bijvoorbeeld, worden stoffen gebruikt die niet voldoen aan de duurzaamheidsstandaard. Hier ligt nog een grote uitdaging."

Verantwoord

De deelnemers aan het onderzoek willen, zeker met de textielfabriekramp in Bangladesh in april jl. nog vers in het geheugen, dat hun werkkleding van begin tot eind verantwoord geproduceerd wordt, al geven ze ruimte aan ontwikkeling, in de wetenschap dat het omschakelingstraject naar biologische katoen minstens drie jaar duurt. Men beseft dat aan het opzetten van een duurzame textielketen vele haken en ogen zitten. Organic Supply vindt het daarom belangrijk dat duurzaamheid in verschillende schalen ingedeeld en niet verabsoluteerd wordt. De ontwikkeling van de textielindustrie moet professioneel aangepakt worden, niet emotioneel, niet vanuit een schuldgevoel, is het advies.


Aanbod

Bio-katoen heeft een enorme potentie, volgens het in november jongstleden verschenen Organic Cotton Market Report 2012 van TextileExchange. Toch is het aanbod gering. Julius Rono is via Solidaridad Oost Afrika betrokken bij katoenprojecten in Oeganda en Tanzania en ziet positieve, maar ook negatieve ontwikkelingen. "De Oegandese regering heeft haar steun aan omschakeling naar biologische teelt stopgezet, omdat opbrengsten en prijzen tegenvielen. Maar op het Tanzania-project wordt er wèl biologisch geteeld. Een opbrengst van 4000 ton biologische zaadkatoen leverde dit jaar een contract op met een groot Europees textielbedrijf." Samenwerking met landelijke, maar ook met plaatselijke overheden en invloedrijke personen blijkt van groot belang voor de groei van het volume bio-katoen en daar is takt en geduld voor nodig. Juist werkkleding past in dat plaatje, omdat het minder onderhevig is aan modegrillen dan gewone kleding, al geeft één boerin in het onderzoek aan dat ze graag een hippe overall wil.

Voor meer informatie:

Hugo de Jong
Organic Supply
Goeman Borgesiusstraat 48
7391 VD Twello
0571 298343
service@organicsypply.nl
www.organicsupply.nl