Negen kleinschalige voedselinitiatieven krijgen ieder een subsidie van maximaal 75.000 euro van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In totaal keert het ministerie 561.000 euro uit.

Steeds meer Nederlanders ontplooien zelf initiatieven gericht op duurzaam voedsel. De overheid stimuleert dat. Kleinschalige voedselinitiatieven kunnen ertoe bijdragen dat mensen meer in verbinding komen met hun voedsel. Dit jaar loopt een pilot met een subsidieregeling voor kleinschalige voedselinitiatieven. In juli van dit jaar konden initiatiefnemers een subsidie aanvragen voor kortlopende projecten van maximaal een jaar. De subsidie wordt alleen verstrekt aan niet-commerciële organisaties; de projecten moeten een publieksgericht of openbaar karakter hebben.

Negen initiatieven krijgen subsidie. Vijf van deze projecten zijn gericht op educatie over duurzaam voedsel, drie projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van informatie tussen organisaties en één project is gericht op voorlichting om de kennis over duurzaam voedsel te vergroten. De volgende initiatieven ontvangen subsidie.

Onder meer Villa Eeckhoorn, a serious game! krijgt subsidie. Dit is een project van Stichting centrum biologische landbouw. Het betreft de pilotontwikkeling voor Villa Eeckhoorn.nl, een groen en gratis toegankelijk educatief online spel voor scholieren van tien tot en met twaalf jaar over omgang met voedsel en het voorkomen van verspilling.