Sinds de laatste grote uitbraak van vogelgriep onder voornamelijk meeuwen en sterns in een groot deel van 2023 is het relatief rustig met de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. Het virus is echter nog niet weg. Alertheid op zieke en dode vogels blijft nodig.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig grote uitbraken geweest van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. In het voorjaar van 2023 werden duizenden dode kokmeeuwen getroffen. Sindsdien is het relatief rustig, hoewel er nog steeds meldingen binnenkomen van zieke of dode vogels. Ook op pluimveebedrijven zijn er nog meldingen, waarbij de laatste uitbraak op 1 december 2023 plaatsvond in Putten.

De besmettingen met vogelgriep van de afgelopen twee jaar zijn veroorzaakt door het hoog-pathogene virustype H5N1. Er zijn momenteel meerdere varianten van dit type virus aangetroffen in zowel wilde als gehouden vogels. Het is nog niet bekend of deze nieuwe varianten minder besmettelijk zijn voor vogels dan eerdere varianten, of dat er andere verklaringen zijn voor het feit dat er nu minder virus lijkt te circuleren en dat er betrekkelijk weinig uitbraken zijn geweest de afgelopen winter.

Het virus is inmiddels maandenlang aanwezig in wilde vogelpopulaties en veroorzaakt nog steeds sterfte, al is het minder dan afgelopen zomer. Sommige vogels hebben een gedeeltelijke bescherming tegen de ziekte opgebouwd waardoor ze minder snel doodgaan, maar ook langer ziek zijn. Dit betekent dat het vaststellen van het virus ingewikkelder is geworden.

In andere landen in Europa zijn nu ook minder uitbraken dan in het najaar van 2023, maar er komen nog wel uitbraken voor. In onder andere Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Hongarije, Belgiƫ, Polen, Bulgarije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk vinden af en toe uitbraken plaats. Het virus is niet weg en zal naar verwachting ook de komende maanden nog in Nederland voorkomen.

Voor meer informatie: www.sovon.nl