Aan een biologisch varkenshouder is ten laste gelegd dat zij in 2018 meer varkens heeft gehouden dan toegestaan volgens de biologische regelgeving, waardoor zij meer biologische vleesvarkens kon leveren aan het slachthuis dan mogelijk was op basis van de beschikbare ruimte. Het tuchtgerecht Skal heeft de varkenshouder voor deze overtreding een geldboete opgelegd van € 15.000,-. Het 'College van Beroep voor het bedrijfsleven' is van oordeel dat de opgelegde boete van € 15.000,- passend en geboden is en verklaart het hoger beroep ongegrond.

Bron: Recht.nl