De Regiegroep Opschaling Biologische Zuivel en Rundvlees, die de groei van 500 biologische melkveehouders naar 2500 in vijf tot tien jaar wil faciliteren, is van start gegaan. De ambitieuze groei van beide sectoren zal in de loop van de tijd volop uitdagingen kennen. De regiegroep, bestaande uit overheden, veehouders en ketenpartijen, gaat proberen oplossingen hiervoor te vinden, daarbij begeleid vanuit het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten.

© Ahavelaar | Dreamstime.com

De Regiegroep verwacht dat de afzet van biologische zuivel en rundvlees nog volop kan groeien in retail, foodservice en export. Het bekender maken van het (Europese) biologische keurmerk speelt daarbij een belangrijke rol. Voor de export van Nederlandse biologische producten is de unieke borging van het antibioticagebruik en de ruimste weidegangnormen een meerwaarde.

Voorzitter van de Regiegroep is De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma. Hij noemt de stap om met alle ketenpartners aan een gezamenlijke ambitie te werken uniek: "Alle stappen om te komen tot een grotere biologische melkveehouderij komen aan bod. Omdat ieder vanuit zijn eigen rol in het proces zit, versterken we elkaar en wordt iedere betrokken organisatie er beter door!"

Voor meer informatie: www.verduurzamingvoedsel.nl