Biologische boekweit uit Nederland, kan dat? Ja zeker, stelt Peter Brul. "Boekweit was tot in de 19e eeuw één van de grootste gewassen van Nederland met een areaal van 130.000 ha. Nu is daar eigenlijk niets meer van over. Alle (bio)boekweit wordt geïmporteerd uit met name China. Die import neemt ook nog voortdurend toe, want boekweit wordt steeds populairder als voedingsmiddel in een gezonde keuken. Met moderne rassen en teeltinzichten kan boekweit ook een redelijk saldo voor de Nederlandse teler opleveren.

Én boekweit als vast onderdeel van het bouwplan kan een hele positieve invloed hebben op de biodiversiteit (wilde bijen) en het landschap. Een groep van 25 akkerbouwers werkt samen aan de teelt, verwerking en afzet van boekweit. De teelt op inmiddels bijna 100 ha gebeurt deels op terreinen die gepacht worden van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Er wordt gewerkt met moderne rassen en we doen onderzoek om te bepalen welke rassen het beste resultaat geven qua opbrengst, kwaliteit en bijdrage aan biodiversiteit.

De eerste bevindingen geven een indicatie. Er zijn in de boekweit 28 bestuivers gevonden: 9 soorten vlinders, 8 wilde bijen en de honingbij, 7 zweefvliegen en 3 overige soorten. Gemiddeld waren meer dan 3.000 wilde bestuivers per hectare boekweit aanwezig op de onderzoekspercelen én 24 x zoveel honingbijen. Boekweit trekt die honingbijen sterk aan, waardoor ze veel minder concurreren tegen wilde bijen. Het hete hangijzer van de buffergebieden rond natuurgebieden (Natura 2000) zou mede daarom heel goed aangepakt kunnen worden met de biologische teelt van boekweit, in combinatie met andere bloeiende gewassen zoals lupine, veldbonen, (gras-)klaver, koolzaad, pompoen en groenbemesters/vanggewassen. Een prachtige oplossing voor het stikstofprobleem, met behoud van de landbouw en een sterke uitbreiding van het biologische areaal.

Er wordt een scala aan producten van de boekweit gemaakt, zoals hele korrels, kasha, grutten, meel, pannenkoekenmix, noedels (soba), vlokken, gepofte boekweit, crackers, bier en jenever. De doppen worden gebruikt voor boekweitkussens, yogamatten, opkweek van insecten voor biologische bestrijding. En er is een aardige productie aan boekweithoning ( 15 á 50 kg/ha).

Nederland importeert jaarlijks circa 5.000 ton biologisch geteelde gepelde boekweit, wat overeenkomt met zo’n 4. 000 ha. Het zou een fantastische bijdrage zijn vanuit de biologische sector aan het Nederlandse landschap, de bodem, waterkwaliteit en bescherming van natuurgebieden zijn als de bio-boekweit niet meer geïmporteerd wordt, maar gewoon in eigen land geteeld wordt, zoals dat ook eeuwenlang is gedaan. En nu de biologische boekweit weer uit eigen land kan komen met een goede kwaliteit en een redelijke prijs, sluit dat ook veel beter aan bij de beleving van de consument dan import uit China. De telers zijn klaar voor biologische boekweitteelt uit eigen land."

Nederlandse biologische boekweit staat ook op de aankomende biobeurs, standnummer 704.

Voor meer informatie:
Peter Brul
06 57933452
p.brul@telfort.nl