Kan de biologische melkveehouderij een oplossing bieden voor de uitdagingen van de melkveesector in Nederland? Blijft er bij een extensievere bedrijfsvoering met een lagere veebezetting – die vaak kenmerkend is in de biologische sector – toch een verdienmodel over dat kan concurreren met een gangbare bedrijfsvoering? Deze vragen worden door Lambert van Horen, analist bij Rabo Research, gesteld aan Klaas Hokse en Marja Bastiaansen van Rouveen Kaasspecialiteiten.

© David Molina | Dreamstime.com

Klik hier om de podcast te beluisteren.

Bron: Rabobank