De gemiddelde voorschotsprijzen van Arla Foods voor conventionele en biologische melk stijgen vanaf januari 2024 met 3,0 eurocent per kilo, met uitzondering van de prijs voor biologische melk in Midden-Europa, die met 5,0 eurocent per kilo zal stijgen. Dat betekent dat de voorschotsprijs voor conventionele melk 43,74 eurocent per kilo bedraagt en 53,84 eurocent per kilo voor biologische melk.

De voorschotsprijzen gelden voor melkleveringen met 4,45% vet en 3,58% eiwit en zijn inclusief de toeslagen voor kwaliteit, logistiek, de Klimaatcheck, de duurzaamheidstoeslag van Arla Foods en ggo-vrije melkproductie. De prijzen zijn exclusief de verwachte nabetaling (incl. rente) en de consolidering. Het programma ONE Milk Collection loopt ten einde. Hiervoor in de plaats komt de nieuwe toeslag 'Onderhoud en kostencompensatie'. Daarnaast zijn de afrekeningsparameters voor 2024 geactualiseerd.

Het netto-effect van bovenstaande wijzigingen is een verlaging van de voorschotprijs met 0,25 eurocent per kilo, in lijn met de basisbeginselen voor het vaststellen van de voorschotprijs. De driemaandelijkse wisselkoersaanpassing heeft een negatief effect op de voorschotsprijs van 0,13 eurocent per kilo. Na toepassing van deze aanpassingen stijgt de voorschotprijs van Arla Foods met 2,62 eurocent per kilo.

Klik hier voor de uitvergroting.

Voor meer informatie:
Arla Foods Nederland
Gildenstraat 30
3861 RG Nijkerk
0332 476222
www.arla.nl