In het kader van een pilotonderzoek van de Monitoring Diergezondheid Kleine Herkauwer, zijn verdiepende analyses uitgevoerd naar de sterfte bij schapen en geiten in relatie tot de blauwtonguitbraak (BTV-3). Voor deze analyse waren censusdata (RVO) beschikbaar van alle schapen- en geitenbedrijven over de periode van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2023. Daarnaast heeft de NVWA de meldingsgegevens van schapen en geitenbedrijven waar BTV-3 is vastgesteld beschikbaar gesteld voor de analyses.

Aantallen aanwezige en gestoven schapen en geiten in de periode van 4 september tot en met 31 oktober in 2023 ten opzichte van dezelfde periode in de voorgaande jaren. Afbeelding: Royal GD.

Tussen 4 september en 31 oktober 2023, stierven ruim 37 duizend schapen meer dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Er was geen verschil zichtbaar in verhoogde sterfte tussen beroepsmatige en kleinschalige schapenbedrijven. De verhoogde sterfte was duidelijker zichtbaar bij volwassen schapen dan bij lammeren. De sterfte was niet alleen verhoogd bij bedrijven die kliniek van BTV-3 meldden bij de NVWA, maar ook bij bedrijven die niet gemeld hebben maar wel in besmet gebied lagen. Er werd in deze periode geen oversterfte waargenomen bij geiten.

De gepresenteerde cijfers geven een indruk van de impact van de BTV-3 uitbraak op de schapensterfte. Echter, de gepresenteerde cijfers zijn (nog) niet compleet. Zo stierf op beroepsmatige schapenbedrijven die al tenminste zes weken met BTV-3 geïnfecteerd waren, gemiddeld 25% van de dieren. Dit cijfer is waarschijnlijk een onderschatting gegeven dat de infectie op deze bedrijven eind oktober nog gaande was. Het is aan te bevelen om de sterfteanalyses die in deze notitie beschreven zijn te herhalen op het moment dat de BTV-3 uitbraak van 2023 ten einde is.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Royal GD