De eigenaren van de bedrijven Chickclean en Chickfriend die tussen 2015 en 2017 pluimveestallen schoonmaakten met een middel waarin het niet toegelaten insecticide fipronil was vermengd, hoeven niet opnieuw de cel in. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de twee woensdag 29 november tot een werkstraf van 200 uur en een celstraf die gelijk is aan de tijd die ze al in voorarrest hebben gezeten.

De rechtbank veroordeelde de mannen eerder tot een gevangenisstraf van 12 maanden, maar de advocaat-generaal eiste een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. De advocaat van de verdachten heeft het gerechtshof gevraagd om de verdachten niet meer terug te sturen naar de gevangenis.

De advocaat wees op het tijdsverloop en voerde dat deze zaak een forse wissel heeft getrokken op het gezinsleven van de verdachten , mede door de vele media-aandacht. In plaats van een gevangenisstraf zou het hof een taakstraf kunnen opleggen.

Gelet op de aard, ernst en omvang van de strafbare feiten dient naar het oordeel van het hof wel een forse straf opgelegd te worden, waaronder een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Deze straf is lager dan de straf die door de rechtbank is opgelegd. Er wordt rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn en de vele media-aandacht voor deze zaak.

In de gegeven omstandigheden acht het hof de oplegging van een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 117 dagen voorwaardelijk passend. Omdat de verdachten 63 dagen in verzekering en voorlopige hechtenis hebben doorgebracht, betekent dit dat zij - nu de duur van het onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf overeen komt met de verdachte in voorarrest doorgebrachte tijd - niet meer de gevangenis in hoeft.

Gelet op het forse tijdsverloop en het blanco strafblad van de verdachten ziet het hof aanleiding om ten aanzien van het voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf te volstaan met een proeftijd van één jaar. Naast de gevangenisstraf legt de rechter een taakstraf van 200 uur op.

Klik hier voor meer informatie.