Om de biologische melkproductie te verduurzamen, zal Naturland vanaf 2024 strengere regels hanteren voor het gebruik van krachtvoer.

Melkveebedrijven mogen dan nog maar half zoveel voer gebruiken dat concurreert met menselijke voeding als volgens de biologische regelgeving van de EU is toegestaan. Specifiek beperkt de nieuwe Naturland richtlijn het gebruik van krachtvoer voor melkkoeien tot maximaal 20% van het jaarrantsoen.

Professor Dr. Wilhelm Windisch en Naturland voorzitter Hubert Heigl (Bron foto: Naturland/Sabine Bielmeier).

De enige uitzonderingen hierop zijn voeders die expliciet niet concurreren met menselijke voeding. Hieronder vallen bijproducten van de verwerking, zoals perskoeken, bierbostel of zemelen. Volgens de vereniging blijft de bovengrens van 40% die is vastgelegd in de EU-biologische verordening van toepassing op deze producten. De wijziging van de richtlijn werd al goedgekeurd tijdens de vergadering van afgevaardigden in mei en zal op 1 januari 2024 in werking treden na overleg met de bedrijven.

Onnodige concurrentie voor voedsel vermijden
"Meer gras op de weide en minder graan in de trog. Door onnodige concurrentie om voedsel te vermijden, versterken we de duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid van de Naturland melkveehouderij," legde verenigingsvoorzitter Hubert Heigl vrijdag uit tijdens de vergadering van Naturland afgevaardigden in Fürstenfeldbruck. Tegelijkertijd, voegde hij eraan toe, laat dit zien hoe het biologische landbouwsysteem ook de noodzakelijke transformatie in de veehouderij teweeg kan brengen.

Dit is baanbrekend voor de gehele dierlijke productie, zowel biologisch als conventioneel. "Concurrentie om voedsel van vee moet in de toekomst worden vermeden", benadrukte de wetenschapper. Gezien de klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking is het niet langer te rechtvaardigen dat een derde van de wereldwijde oogst aan maïs en graan en zelfs driekwart van de soja aan landbouwhuisdieren wordt gevoerd. Het meeste is geschikt voor voedsel en zou de honger in de wereld kunnen verlichten.

Landbouwhuisdieren niet afschaffen
Volgens Windisch is het echter verkeerd om meteen op te roepen tot het afschaffen van de veehouderij omdat deze "onmisbaar is voor duurzame en klimaatvriendelijke landbouw". Enerzijds bestaat 70% van de landbouwgrond in de wereld uit grasland, dat alleen met behulp van herkauwers voor voedselproductie kan worden gebruikt. Ten tweede resulteert de productie van plantaardig voedsel altijd in een grote hoeveelheid niet-eetbare biomassa, die het meest efficiënt kan worden gebruikt door het aan vee te voeren.

"Het is belangrijk om zo veel mogelijk voedsel te produceren van de beperkte beschikbare landbouwgrond met zo min mogelijk impact op het milieu en het klimaat", benadrukt Windisch. Dit kan alleen worden bereikt door vee te integreren in een evenwichtige circulaire economie en concurrentie om voedsel te vermijden.

Voor meer informatie: www.naturland.de