De FrieslandCampina-garantieprijs voor biologische boerderijmelk stijgt in december ten opzichte van november met 2,27 euro naar 56,02 euro per 100 kilogram. In de verhoging is een positieve afronding meegenomen. Verwacht wordt dat als gevolg van de hogere marktvraag de referentiebedrijven hun biologische boerderijmelkprijzen verder zullen verhogen.

De gemiddelde garantieprijs voor biologische boerderijmelk in 2023 tot en met december bedraagt 57,81 euro per 100 kilogram melk.

De FrieslandCampina-garantieprijs voor biologische boerderijmelk wordt uitbetaald in de melkcomponenten eiwit, vet en lactose in een vaste verhouding van 6:4:0. De garantieprijs wordt gepubliceerd per 100 kilogram melk, bij 3,58% eiwit, 4,45% vet en 4,54% lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 550.000 kilogram melk op jaarbasis.

Waarde melkcomponenten december
Deze maand is de eiwitwaarde 855,70 euro en de vetwaarde 570,47 euro per 100 kilogram biologische boerderijmelk.

De garantieprijs
De garantieprijs is de prijs die de onderneming gegarandeerd aan leden-melkveehouders betaalt voor de geleverde boerderijmelk. De garantieprijs komt overeen met de gemiddelde prijzen voor boerderijmelk van een aantal zuivelbedrijven in Noordwest-Europa, inclusief nabetaling, reservering op naam, seizoenstoeslagen, hoeveelheidstoeslagen, maximale kwaliteitstoeslagen en coöperatieve toeslagen en inhoudingen.

Op basis van de maandelijkse garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de door de melkveehouder geleverde melk. Het verschil tussen garantieprijs en melkgeld ontstaat door verrekening van vaste kosten, en eventuele toeslagen of inhoudingen. In 2023 bedragen de vaste kosten van biologische en biodynamische bedrijven 0,33 euro per 100 kilogram geleverde boerderijmelk.

Voor meer informatie: www.frieslandcampina.com