'LNV Kennisagenda Biologische productie en consumptie' gepresenteerd

Tholen - Afgelopen woensdag 11 oktober is in Den Haag de 'Kennisagenda Biologische productie en consumptie' gepresenteerd. 'We sturen op een versnelling van de groei van het biologische landbouwareaal naar 15% in 2030. Dit is een stevige ambitie waarbij we werken we aan een groei van biologische productie en consumptie. Het ontwikkelen en delen van kennis is daarbij een belangrijke factor. Daarom heeft de overheid, met inbreng van vele partijen, de Kennisagenda Biologische productie en consumptie opgesteld', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Geertje Schlaman was namens Bio Academy ook aanwezig bij de presentatie, waarna ze vervolgens aansloot bij de grote bestuurlijke ontmoeting in de bio-sector die in Driebergen gehouden werd. "Het is heel fijn dat de Kennisagenda er nu is, dat geeft vooral armslag dat er aan gewerkt kan worden. Het maakt het allemaal iets concreter. Het is mooi dat er nu intern een agenda en een soort werkplanning ligt. En dan hopen we nu dat we als biosector snel concreet aan de slag kunnen gaan.
Bijzonder is in ieder geval dat het in deze agenda niet alleen om onderzoek draait, maar dat het ook gaat om marktontwikkeling en kennisverspreiding."

Michaël Wilde, directeur van Bionext, zegt: "Mooi dat er een agenda is! Complimenten voor Team Bio en de collega's van SKI van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en alle betrokkenen die hier hard aan hebben gewerkt! En nu samen aan de slag met de uitvoering."

De overhandiging. Links Annet Zweep en Jan-Kees Goet en rechts Guido Landheer en Manon Mulder.

In de agenda staat onder meer dat voor de verdere groei van de bio-sector meer consumenten en een grotere afzetmarkt noodzakelijk zijn. Hierdoor blijven vraag en aanbod in balans. De bedoeling is om onder meer de bestaande dierlijke en plantaardige productie te versterken en de omschakeling naar biologisch verder te stimuleren. Op dit vlak liggen er nog de nodige kennisvragen, staat in de agenda. Verder liggen er kennisvragen over de bijdrage van biologisch aan de maatschappelijke uitdagingen. En er zal ook ingezet worden op kennisverspreiding en onderwijs.

In het voorwoord geven Inge Lardinois (LNV-Directie PAV) en Peter Paul Mertens (LNV-directie SKI) aan trots te zijn op deze eerste versie van de kennisagenda, maar dat we er daarmee nog niet zijn. "Er wordt nu gestart met de uitvoering van de kennisagenda, waarbij in kaart wordt gebracht welke kennisvragen al worden opgepakt in de bestaande LNV instrumenten en programma's en welke kennisvragen nog verdere actie behoeven. Naast de kennisagenda zijn en worden ook de andere acties uit de pijler kennis & innovatie van het actieplan verder opgepakt."

De kennisagenda zal gebruikt worden om regelmatig de stand van
zaken rondom de kennisvragen te bepalen en waar nodig extra
actie te ondernemen. Daarnaast zal LNV jaarlijks een bijeenkomst
organiseren om de kennisagenda te herijken.

Er staat ook een dankwoord in voor de vele personen en partijen die bij hebben gedragen aan het tot stand komen van de kennisagenda, in het bijzonder de betrokkenheid en inzet van de ondertekenaars van het manifest 'Meer aandacht en budget voor onderzoek en innovatie in de biologische sector'.

Annet Zweep vertelt namens het ministerie wat meer over de bijeenkomst zelf: "Het was een feestelijke bijeenkomst met mooie speeches, een fijne interactie met onze SG en DG en de aanwezigen, daarna goede presentaties van Ilse en Wijnand en zinvolle vragen op de presentatie van de aanpak voor de uitvoering van de kennisagenda."

Klik hier om de volledige kennisagenda Biologische productie en consumptie te bekijken.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven