Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Hoe kunnen consumenten bijdragen aan bodemherstel?

Bekertje bodem voor bioscoop-bezoekers

De rol die boeren kunnen spelen bij het creëren van gezonde bodems of andere ‘ecosysteemdiensten’ zoals biodiversiteit, waterretentie en koolstofopslag wordt steeds meer erkend. Echter wordt het pas interessant als daar ook een goed verdienmodel aan te koppelen is. Wanneer natuurherstel- en ontwikkeling samen kan gaan met een gezonde financiële bedrijfsvoering dan geeft dat boeren een nieuw perspectief. 

Boerderij Eyckenstein trapt ‘bodemonderzoek’ symbolisch af door een bekertje met vruchtbare bodem uit te delen aan Odin consumenten bij de voorpremière van Onder Het Maaiveld.

Rol van de consument
Welke rol kunnen consumenten spelen bij het mogelijk maken van dergelijke ecosysteemdiensten? Dat is een vraag die een projectteam van Boerderij Eyckenstein stelde aan Odin consumenten op zondag 26 februari tijdens de voorpremière van de film Onder Het Maaiveld, georganiseerd door Odin en Caring Farmers. De belangrijkste boodschap van deze fascinerende vertoning is dat een grote diversiteit aan bodemleven dé basis vormt van een toekomstbestendig voedselsysteem. 

Bezoekers kregen na afloop van de film een bekertje met vruchtbare bodem van Boerderij Eyckenstein mee naar huis: een ‘Beekertje Bodem’ van boer Jacob Beeker, samen met een QR-code die verwijst naar een online pagina waarin het onderzoek staat. De komende tijd gaan zij met consumenten in gesprek over de vraag hoe zij willen bijdragen aan regeneratieve boeren zoals Jacob die ecosysteemdiensten zoals bodemherstel leveren.

Innovatietraject
Dit ‘bodemonderzoek’ is één van de onderdelen van een innovatietraject waarmee Boerderij Eyckenstein in samenwerking met Odin, Aimforthemoon en Kirkman Company sinds november vorig jaar mee bezig is. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, een zogeheten POP3 subsidie vanuit de Provincie Utrecht en de Europese Unie. Het projectteam werkt met een diversiteit aan ecologische en bedrijfsmatige partners aan een natuurinclusief bedrijfsmodel voor Boerderij Eyckenstein en onderzoekt hoe deze repliceerbaar kan zijn voor andere boeren.

Regeneratieve begrazing
Op Boerderij Eyckenstein van Jacob Beeker wordt regeneratieve begrazing met Jersey stieren toegepast. In essentie gaat dit over grazers hun natuurlijke graasgedrag laten vertonen. De stieren op landgoed Eyckenstein trekken in een soort roulatieschema rond. Hiermee wordt de bodem geactiveerd (door hun mest, urine en vertrapping van het gras) op de plek waar ze staan en als ze wegtrekken naar het volgende gebied kan de bodem vervolgens weer herstellen. Dit resulteert in het ontstaan van een toplaag van organisch materiaal die koolstof en regenwater kan vasthouden. Bovendien worden door deze manier van begrazen nutriënten tussen gras en schimmels onder de grond beter uitgewisseld en komt er meer zuurstof in de bodem door de rol die regenwormen spelen. Het is een proces dat vervolgens ook positieve effecten heeft op de biodiversiteit boven de grond. Waardoor er een habitat ontstaat voor insecten, (weide)vogels, mollen, dassen en kleine roofdieren.

Regeneratieve begrazing is een vorm van landbouw die gedegradeerde bodems weer herstelt. Boerderij Eyckenstein hoopt waardevolle inzichten op te halen uit gesprekken met Odin klanten over de manier waarop zij hieraan willen bijdragen. Op basis van inzichten uit de gesprekken wordt er een consumentenconcept ontwikkeld dat vervolgens weer getoetst gaat worden. 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Voor meer informatie: www.jerseyvleesbestellen.nl

Publicatiedatum: