Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Netwerk GRONDig roept 2021 uit tot Jaar van het Importkalf:

"Is de import van honderdduizenden kalveren per jaar nog wel van deze tijd?"

De Nederlandse veehouderij als geheel staat voor uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn. De Stikstofcrisis luidt een decennium in waar opkoopregelingen en stevige reductiemaatregelen Nederlands (melk)vee zwaar treft. Hoe verhoudt zich daartoe dan ongelimiteerde import van circa 850.000 kalveren op jaarbasis? Dit onderwerp, dat gevoelig ligt in de landbouw, moet de landbouw juist zelf agenderen en bediscussiëren. Netwerk GRONDig neemt het initiatief voor een open dialoog en roept 2021 uit tot Jaar van het ImportKALF. De website is het digitale platform voor opinies, een poll en Gastenboek: www.jaarvanhetimportkalf.nl.

De hoofdvraag op het platform is: Hoe gaat Nederland verder gelet op de jaarlijkse import van honderdduizenden kalfjes voor het hier produceren van (blank) kalfsvlees? Vlees voor export. En de impact op ons milieu van mest (stikstof) van de importkalveren? Het welzijn van de kalveren tijdens transport; risico's van ziekte-insleep voor de Nederlandse veehouderij en de markt- positie van Nederlandse kalveren zijn daarbij ook relevant.

Verbonden
De melkveesector is nauw verbonden met de kalverhouderij. Elk jaar leveren melkveehouders 750.000 'uitstoot'-kalveren aan de kalversector, die op hun beurt de dieren houden om tot vlees te verwaarden. De Nederlandse melkveehouders doen verplicht mee aan een Kalfvolgsysteem (identificatie) en KalfOK (diergezondheid). Het stuit een groeiend aantal melkveehouders tegen de borst dat importkalveren de markt verstoren wat prijsstelling voor de Nederlandse kalveren betreft: eisen aan diergezondheid nauwelijks traceerbaar zijn en bovendien het risico van ziekte-insleep voor de Nederlandse veehouderij altijd aanwezig is. Daarbij vragen boeren zich af of hun stikstofmaatregelen wel hout snijden als er jaarlijks 850.000 kalveren vanuit het buitenland ons land blijven binnenkomen.

Maatschappelijk debat
Naast positieve elementen van de Nederlandse veehouderij blijven diertransporten en het mestoverschot actuele items waarop minder goed wordt gescoord. De landbouw zou een actieve rol moeten innemen om tot oplossingen te komen. GRONDig stelt vast dat het importeren van kalveren om verschillende reden ter discussie staat en ter discussie mag staan. Het boerennetwerk gaat dan ook allerlei organisaties benaderen om hun opinie te vragen, zowel binnen als buiten de landbouw. De onderbouwingen worden gepubliceerd op het digitale platform www.jaarvanhetimportkalf.nl. In het voorjaar van 2021 is er een discussieavond en voor de zomer gaat op basis van de opinies een Kalf-importadvies naar de Tweede Kamer en de minister van LNV. Netwerk GRONDig rekent op een brede dialoog.

Gevoelig
De werkgelegenheid in de vleeskalversector bedraagt voor de totale kalverketen circa 8.000 fte's. De toegevoegde waarde is 1,3 miljard euro. Daar kan niet zomaar aan voorbij worden gegaan. Op dit moment gaat het mede door de Corona-crisis slecht met de afzet van kalfsvlees door het dichtvallen HORECA. De financiële situatie is bij veel kalverhouders niet best. Is de timing dan wel juist om het importvraagstuk te agenderen? Volgens Netwerk GRONDig zal het onderwerp altijd gevoelig liggen. "Wij willen juist doorbreken dat problemen in de landbouw altijd door derden worden geagendeerd. Wij nemen de verantwoordelijkheid om een thema, dat echt haken en ogen heeft, in de vorm van een dialoog op te pakken. Ook de Kalversector is uitgenodigd haar visie te geven op de hoofdvraag. Wij zetten niemand buiten spel. Maar het is naïef om te denken dat de import van kalveren ongemoeid blijft. Als landbouw zelf stelling nemen over de toekomst van de veehouderij is een logische stap."

Voor meer informatie: www.jaarvanhetimportkalf.nl 

Publicatiedatum: