In mei 2019 heeft Skal Biocontrole het bio-certificaat van een varkenshouder uit Gelderland opgeschort. Op dit bedrijf voldeed de bezetting van de binnenruimte van de varkens niet. 

Periode van opschorting
Het bio-certificaat van de ondernemer is opgeschort (tijdelijk ingetrokken) totdat de ondernemer aantoont dat de binnenruimte voldoet. Tijdens de periode van opschorting mag de varkenshouder zijn varkens niet als biologisch verkopen. Als de varkenshouder aan kan tonen dat hij aan de bio-wetgeving rondom binnenruimte kan voldoen, krijgt hij zijn bio-certificaat terug. Organiseert hij dit niet binnen 12 maanden, dan zal Skal het bio-certificaat definitief intrekken.

Sanctiebeleid Skal
Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels niet naleeft, volgt een sanctie. In dit geval is gekozen voor een tijdelijke intrekking van het certificaat. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid de afwijking te herstellen. Tijdens een opschorting van het certificaat mogen de producten niet als biologisch worden verkocht. Na de periode van opschorting moet de afwijking aantoonbaar zijn hersteld. 

Opschortingen van bedrijven publiceert Skal geanonimiseerd op de eigen website.

Voor meer informatie: www.skal.nl