Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Test voor klimaatvriendelijk veevoer met zeewier

Koeien op de Dairy Campus van WUR gaan een rantsoen met zeewier eten. Onderzoekers gaan na of ze daardoor minder methaan uitscheiden.

Vanaf medio juli krijgen 48 koeien op de Dairy Campus in Leeuwarden gedurende 10 weken veevoer met drie verschillende soorten zeewier. Zestien koeien zitten in de controlegroep. Wageningen Livestock Research gaat na of de inname van zeewier leidt tot een lagere methaanemissie. Dairy Campus heeft de beschikking over apparatuur die automatisch de voeropname en methaanuitstoot per dier meten.

Doel van het onderzoek is om veevoeringrediënten te vinden die de uitstoot van broeikasgassen verlagen, zodat de veehouderij minder bijdraagt aan de klimaatverandering.

Australië
Het WUR-onderzoek komt voort uit een eerder onderzoek in Australië uit 2016. Australische onderzoekers vonden toen tijdens laboratoriumtesten zeewier dat de methaanuitstoot met ruim 90 procent verlaagde. Dat resultaat trok de aandacht van landbouworganisatie LTO Noord en BlueO2, een bedrijf voor ocean based climate solutions. Samen met Wageningen Livestock Research zetten zij een breed consortium van bedrijven op. Het ministerie van LNV en het Melkveefonds financieren het onderzoek.

Zeewiersoorten
WUR deed een literatuuronderzoek om na te gaan welke van de ongeveer 250 verschillende zeewiersoorten in Europa in aanmerking kwamen voor een test. ‘De Australiërs haalden goede resultaten met rood zeewier, waarbij bromoform waarschijnlijk de werkzame stof is die de methaanproductie in de maag van de koe remt’, zegt onderzoeker Wouter Muizelaar van Wageningen Livestock Research. ‘In ons onderzoek werken we met zeewier zonder bromoform, omdat dit mogelijk toxisch is en in de melk terecht zou kunnen komen. Wij werken met zeewier dat van nature in Noordzee en Atlantische Oceaan voorkomt, want als het succesvol is, willen we het hier kunnen telen.’

Top-3
Aan de hand van het literatuuronderzoek hebben de onderzoekers tien zeewiersoorten geselecteerd en getest in het lab. Daar kwam een top-3 uit, die nu aan de koeien op Dairy Campus wordt gevoerd. De drie wiersoorten halen niet de reductie van de Australiërs, verklapt Muizelaar alvast, maar zijn interessant genoeg om uit te testen in een praktijkproef. De koeien krijgen de komende maanden verschillende rantsoenen met zeewier voorgeschoteld en WUR gaat het effect op de methaanuitstoot meten.

Bron: WUR

Publicatiedatum: