"Meer en beter voer levert u als biologische veehouder een hogere zelfvoorzieningsgraad op, maar daarnaast ook rendement: hogere volumes, betere gehaltes en slimmer landgebruik", schetst Gratia Meijers, specialist biologische akkerbouw. Een belangrijk punt in deze tijd, waarin circulariteit en kringlooplandbouw speerpunten zijn. Niet voor niets dat Meijer steeds vaker vragen krijgt over het telen van eigen krachtvoer. Dat is de reden dat Agrifirm dit jaar aan de slag gaat met een pilot op het gebied van eigen krachtvoer telen voor de biologische veehouderij.

Praktijkpilot krachtvoer telen
In de pilot begeleiden de Agrifirm adviseurs biologische veehouderij samen met biologische teeltspecialisten een aantal bedrijven bij het telen van krachtvoerachtigen zoals voederbieten, veldbonen, CCM, soja of sorghum. In de pilot wordt er ervaring opgedaan met teelt, rassen, oogsttechniek, en impact op rantsoen en rendement.

Voorwaarden voor deelname

  • U bent een biologische veehouder en heeft grond tot uw beschikking waarop u krachtvoerachtigen kunt telen.
  • U wilt aan de slag met het telen van voederbieten, soja, sorghum, CCM of veldbonen, als voer voor uw koeien, varkens, geiten of kippen.
  • U staat open voor uitgebreide begeleiding en wilt uw ervaringen delen.

Meedoen aan de pilot                                                                
Heeft u interesse in deze pilot? Dan kunt u zich aanmelden via een adviseur Biologisch van Agrifirm, of via het formulier op de website van Agrifirm. Er is maar voor een beperkt aantal bedrijven ruimte in de pilot. Selectie van de bedrijven vindt plaats na aanmelding.

Bron: www.agrifirm.nl