Het is duidelijk geworden dat alle bestaande vitamine B2 (riboflavine) bronnen niet meer zijn toegestaan bij de productie van biologische diervoeders zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 834/2007.

Verordening (EG) nr. 834/2007 beschrijft de algemene beginselen van biologische productie en ‘de regels’ voor biologische landbouw. Eén van de daar beschreven regels is dat producten die met of door genetisch gemodificeerde organismen zijn geproduceerd niet in lijn zijn met het concept biologische productie en het beeld dat de consument heeft van biologische producten.

De bestaande vitamine B2 (riboflavine) bronnen zijn allemaal geproduceerd door genetisch gemodificeerde organismen. Daarom zijn alle bestaande vitamine B2 bronnen niet toegestaan bij de productie van biologische diervoeders. Samenstellingen met toegevoegde vitamine B2 mogen daarmee niet verhandeld worden als biologische diervoeders.

In het belang van haar klanten etiketteert Trouw Nutrition Benelux producten met vitamine B2 niet meer als geschikt voor biologische diervoeders. Met andere woorden de zin: ‘Mag in de biologische productie worden gebruikt overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 889/2008’ staat niet op de labels en productspecificaties van deze producten.

Bron: Trouw Nutrition