Levensmiddelenfabrikanten in de VS voegen de laatste jaren minder zout, suiker en transvet toe aan voeding. Goed nieuws, zij het niet dat daar tegenover staat dat het gehalte verzadigde vetten daarbinnen juist weer toeneemt. Dat blijkt uit een rapport van de USDA. Het reduceren van zout, suiker en vet, alle drie tegelijk, blijkt receptuur-technisch problematisch. 


Economen van de USDA onderzochten de voedingswaarde van duizenden nieuwe en vernieuwde voedingsmiddelen die tussen 2008 en 2012 op de markt kwamen en vergeleken deze met bestaande producten. Hun analyse
richtte zich op ontbijtgranen, yoghurt, snacks, snoepgoed en diepgevroren en gekoelde maaltijden, de productgroepen die het leeuwendeel uitmaken van de verkoop van verpakt voedsel.

Duidelijke trends

Het suikergehalte is in alle vijf voedselcategorieën gedaald of gelijk gebleven. Het natriumgehalte is in alle vijf categorieën gedaald, behalve één - ingevroren maaltijden - waar het iets hoger is. Maar het gehalte aan verzadigd vet, dat hart- en vaatziekten bevordert, is significant gestegen in granen, yoghurt, snacks en diepvriesmaaltijden. 

Volgens voedingsdeskundigen is deze vervanging vrijwel onvermijdelijk omdat vet, suiker en natrium de belangrijkste componenten zijn die de smaak van een product bepalen. Andere verklaringen zijn dat transvet door de levensmiddelenindustrie is vervangen door verzadigd vet en dat de populariteit van volvette producten zoals boter en volle yoghurt is toegenomen. 

Wat de oorzaak ook mag zijn, deskundigen zijn het erover eens dat de bevindingen van het rapport aantonen hoe moeilijk het kan zijn om het verpakte voedsel te verbeteren. Bedrijven zouden daarom bij een herformulering het hele product met al zijn ingrediënten onder de loep moeten nemen, in plaats van specifieke ingrediënten zoals suiker, natrium of vet.

Bron: Washington Post