Tholen - Zo'n 20 procent van de pluimveehouders (gangbaar en biologisch) is getroffen door de fipronil-crisis, meent Miriam van Bree van Bionext. Er zijn zeker 20 biologische bedrijven bij, maar het kunnen er ook meer zijn. "DEGA16 is verkocht als natuurlijk middel en daar geven bio-boeren uiteraard de voorkeur aan. Wel merken we dat consumenten feller reageren op het gebruik van dit soort middelen in de bio-landbouw dan in de reguliere landbouw. Bionext vindt het aannemelijk dat DEGA16 een natuurlijk middel is, omdat het samengesteld is uit natuurlijke stoffen als eucalyptusolie en menthol. En dat het niet in de luis intrekt, maar de stal onaantrekkelijk maakt. Zo stond het ook op de verpakking en zo hebben de boeren het ervaren. Daarom is het ook erg hard wanneer in de Tweede Kamer gezegd wordt dat het de eigen schuld is van de boeren omdat het een niet-geregistreerde en dus niet toegestane biocide zou zijn."
 
Miriam geeft aan dat de verkoop vanuit de bio-speciaalzaken weer aantrekt. "En ik hoor dat de verkoop van de biologisch-dynamische eieren een flinke boost heeft gekregen. Daarvan was vanaf het begin duidelijk dat het middel bij geen enkel BD-pluimveebedrijf gebruikt is. In het buitenland hebben de Nederlandse eieren echt wel imagoschade opgelopen. Ik vind het wel lastig om in te schatten in hoeverre dit doorwerkt in het imago van de biologische eieren. De op export gerichte Nederlandse bio-bedrijven krijgen een knauw omdat ze vanwege de fipronil op slot zaten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Duitse consument de Nederlandse bio-eieren niet meer vertrouwen."
 
De schappen zijn inmiddels weer goed gevuld, vertelt ze. "Er zijn bio-eieren genoeg in Nederland. Zo'n 20 procent van de bedrijven is getroffen en de eerste bio-bedrijven zijn inmiddels al deels vrijgegeven. Omdat een deel van de export geblokkeerd is, is er ruimte genoeg voor extra afzet in Nederland. Er komen echt geen lege schappen omdat er geen eieren zijn."
 
Miriam geeft aan dat de meeste getroffen bio-pluimveehouders nog altijd druk zijn met de vraag hoe ze de stal(len) zo snel mogelijk weer schoon krijgen. "Een aantal pluimveehouders is hun kippen nu aan het ruien, de meesten zitten hiermee al in de tweede of derde week. Hier staat ongeveer 40 dagen voor, dus dit proces loopt nog. Dit is heel hard werken, omdat ze iedere keer weer de mest uit de stallen moeten krijgen, zodat de kippen niet opnieuw besmet kunnen worden." Daarmee zijn ze er nog niet, vertelt Miriam: "De boer moet eerst een eiertest laten uitvoeren door een bekend lab. Wanneer blijkt dat de eieren onder de norm zitten, moeten ze een verzoek indienen bij de NVWA om een officiƫle test te komen afnemen. Als die goed is geeft de NVWA het bedrijf of de betreffende stal weer vrij."
 
De bio-legpluimveehouders waarvan de kippen nu weg zijn investeren volop in de schoonmaak van de stallen. "Dat is nog heel spannend. Welke middelen werken immers wel en welke niet? En past dit binnen het beleid van Skal?"
 
De daadwerkelijke schade voor de bio-bedrijven zal pas over geruime tijd duidelijk zijn, geeft Miriam aan. "Normaal gesproken stel je het bedrijf dat een slecht product geleverd heeft aansprakelijk. Of dat gaat lukken bij ChickFriend is nog zeer de vraag. Gelukkig springen diverse banken bij met overbruggingskredieten. Er zijn drie soorten schade: Je hebt bedrijven die op slot zitten en daardoor geen eieren kunnen leveren. Er zijn stallen die leegstaan omdat ze nu geen opfokhennen hebben. En de derde schadepost is wanneer ze de kosten vanuit de recall doorbelast gaan krijgen. Wanneer ChickFriend omvalt is de boer de laatste schakel. Dit kan een hele grote kostenpost zijn."
 
Voor meer informatie:

Miriam van Bree
Bionext
Nieuwe Kazernelaan 2 D42
6711 JC Ede
030 2339980
van.bree@bionext.nl
www.bionext.nl