Voor ondernemers die zijn getroffen door de fipronilcrisis en die daardoor in tijdelijke liquiditeitsproblemen komen, bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst uitstel voor het betalen van belastingen aan te vragen. Denk aan inkomstenbelasting, btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

De regeling biedt de mogelijkheid om uitstel van betaling voor een periode van meer dan 12 maanden te krijgen. Belangrijk voor het krijgen van dit uitstel is dat een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant, financier, brancheorganisatie of adviseur) een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
  • de betalingsproblemen zijn tijdelijk;
  • de betalingsproblemen zullen vóór een bepaald tijdstip worden opgelost.
Ondernemers die uitstel nodig hebben in verband met liquiditeitsproblemen kunnen (via hun fiscale dienstverlener) een onderbouwd verzoek indienen bij hun belastingkantoor. LTO Nederland adviseert ondernemers om contact op te nemen met hun fiscaal dienstverlener of adviseur en via hen de aanvraag bij het eigen kantoor van de Belastingdienst in te dienen. Klik hier voor meer informatie.

Aanvraagformulier monstername voor vrijgave

Voor vrijgave van bedrijf voor eieren, vlees en/of mest dient u een monstername voor vrijgave aan te vragen. Door dit formulier te gebruiken kan de NVWA efficiënter te werk gaan en komt het direct op de juiste plaats.

Bron: LTO