Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vanavond ingestemd met de plannen van Gedeputeerde Staten voor een versnelde transitie van de veehouderij. Het nieuwe beleid zal vastlopen in de uitvoering, voorspelt Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO. In die mening staat Huijbers niet alleen. "Ook veel Brabantse gemeenten vrezen de fase die nu komen gaat. Ze moeten een beleid gaan uitvoeren dat niet uitvoerbaar is."

Op vrijdagavond gingen Provinciale Staten in grote lijnen akkoord met de plannen die Gedeputeerde Staten om de stikstofuitstoot uit stallen versneld terug te dringen en het stalderen in te voeren. Stallen moeten zes jaar eerder dan oorspronkelijk de afspraak was, voorzien zijn van de nieuwste emissiearme technieken. En de bouw van nieuwe stallen in Oost- en Midden-Brabant moet gepaard gaan met de sloop van oude stallen in de directe omgeving.

Armoede

Dit beleid betekent het einde van ruim 500 Brabantse gezinsbedrijven. Honderden anderen komen onder de armoedegrens terecht. Vandaag haalden de statenleden wel enkele scherpe kantjes van de voorstellen af. Zo zijn een aantal biologische bedrijven vrijgesteld van investeringen.

Daarnaast wilden partijen de zekerheid dat er aanvullende maatregelen komen die ervoor zorgen dat boeren niet te hard worden geraakt. Zo moeten er onder meer oplossingen komen voor jonge boeren, boeren die tegen hun pensioen aan zitten en voorlopers moeten de mogelijkheid krijgen om door te gaan. Dit is echter nog niet concreet geworden. "Wat blijft, is een pakket aan maatregelen dat grote consequenties zal hebben voor duizenden veehouders in Brabant", aldus Huijbers.

ZLTO zag het verzet tegen de provinciale plannen de afgelopen maanden groeien: veehouders lieten massaal van zich horen via sociale media, met zogeheten sleutelacties en protesten op het provinciehuis in Den Bosch. "Indrukwekkend en waardig", noemt Huijbers de acties.

Rechter

Veel veehouders stonden niet alleen in hun kritiek op het beleid. "Veel partijen hebben zich in het debat gemengd. Van de Dierenbescherming tot de Rabobank en van werkgevers tot de mengvoerindustrie. Ook dat deed deugd." Het pleit is wat Huijbers betreft niet beslecht vandaag. "We maken sowieso een gang naar de rechter."

Bron: ZLTO