Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Voor een weerbaar grassysteem

Onderzoeksprogramma voor systeemaanpak engerlingen

Een toenemend aantal veehouders op de Nederlandse zandgronden heeft last van engerlingen in hun grasland. ZLTO, Barenbrug Holland, ForFarmers Nederland, Bayer CropScience en Wageningen University & Research werken aan een systeemaanpak tegen engerlingen. Binnen het onderzoeksprogramma GROEN (Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk) worden weerbare graslanden ontwikkeld, waar op verschillende momenten kan worden ingegrepen om engerlingen te beheersen.

Systeemaanpak tegen engerlingen

Engerlingen zijn de larven van de bladsprietkevers, waarvan enkele soorten economische schade aanrichten in grasland en andere gewassen. De belangrijkste soorten zijn de meikever en de rozenkever. Engerlingen vreten aan de wortels van grasplanten dit veroorzaakt verminderde groei en een hogere gevoeligheid voor secundaire ziekten. Daarnaast komt de zode vaak los te liggen. Dit laatste stagneert de watervoorziening onder droge omstandigheden en vergroot de schade door het zoeken van zoogdieren en vogels naar engerlingen als voedselbron.

Weerbaar grassysteem

Doel van het project is een weerbaar graslandsysteem ontwikkelen. Afzonderlijke 'bouwstenen' bieden geen garantie om het engerlingenprobleem voldoende te beheersen, maar het bundelen binnen een weerbaarder teeltsysteem biedt goede vooruitzichten om tot een goed resultaat te komen. Algemene preventieve maatregelen worden onderzocht om de plaagdruk te verlagen. Te denken valt aan weerbare rassen en bodems, stimulering van natuurlijke vijanden en rotaties met andere gewassen. Naast deze aanpak worden aan de hand van weersverwachtingen, soortmonitoring en schadebeelden diverse maatregelen getoetst om het probleem te verhelpen.

Maatregelen testen in de praktijk

ZLTO heeft naast dit project een parallel lopend bedrijvennetwerk, waarin enthousiaste veehouders reeds zijn gestart met enkele maatregelen, waaronder het monitoren en testen van vangsystemen voor de kevers. De partners leveren de bouwstenen voor het systeem aan. Barenbrug Holland werkt aan betere grasrassen die bestand zijn tegen engerlingen, met aandacht voor de kwaliteit van het ruwvoergewas. Bayer CropScience zet de entomofage schimmel Metarhizium anisopliae in tegen verschillende plaaginsecten. Gezocht wordt naar een effectieve en betaalbare toepassing tegen engerlingen. ForFarmers heeft veel ervaring met advisering van de veehouders over de effectiviteit van maatregelen in de praktijk.

Gezamenlijk streven de partijen ernaar om binnen vier jaar tot verschillende beheerssystemen te komen voor engerlinggevoelige graslanden. Veehouders kunnen dan kiezen tussen methoden die passen bij hun bedrijfsvoering.

Lees hier het volledige document van 'PPS GROEN': Publiek Privaat Samenwerkingsproject 'Gewasbescherming Robuust Optimaal En Natuurlijk'


Bron: WUR via BioKennis.org
Publicatiedatum: