Sinds afgelopen maandag ligt er een nieuw biologisch zuivelmerk in de supermarkt: Ût Giethoorn. Ût Giethoorn heeft een range ambachtelijke biologische zuivel, rechtstreeks van de boerderij. Deze biologische boerderij bevindt zich aan de rand van het grootste laagveenmoeras van Europa, net buiten het dorpje Giethoorn wat bekend is door zijn 176 bruggetjes en de vele waterwegen.


 
De producten van Ût Giethoorn worden zoveel mogelijk op ambachtelijke wijze gemaakt. Dat betekent vooral dat de producten de tijd krijgen om smaak te ontwikkelen en dat de processen en recepturen erg lijken op die van vroeger. Deze zuivel is naast zijn pure smaak ook te herkennen aan zijn uitgesproken donkere verpakking.
 
Ût Giethoorn draagt het keurmerk Echte Boerderijzuivel. Dit keurmerk staat op zuivelproducten die echt op de boerderij bereid zijn, met de melk van de eigen veestapel.De biologische zuivel van Ût Giethoorn voldoet daarnaast aan criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. Deze zuivel mag daarom dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen. Wat hebben boerenlandvogels te maken met zuivel? Veel. Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die in weilanden en op boerenerven broeden en hun voedsel zoeken. "Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel", zegt Vogelbescherming Nederland daarom. Ût Giethoorn is het daarmee eens. Het zorgt voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen koeien kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen. In een periode van 5 jaar gaat het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33%. Maatregelen die Ût Giethoorn neemt zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen en broedgelegenheid op en rondom het erf. Goed voor weidevogels en andere boerenlandvogels.
 
Het premium zuivelmerk Ût Giethoorn is een aanvulling op het huidige assortiment biologische zuivel in de supermarkt en is verkrijgbaar bij de supermarkten van Deen en vanaf week bij vestigingen van Coop. Komende tijd zal het merk Ût Giethoorn bij meer verkooppunten beschikbaar komen.
 
Voor meer informatie: www.utgiethoorn.nl