Tholen - Afgelopen donderdag deed de rechter uitspraak in een kort geding dat onder andere De Natuurweide en Netwerk Grondig hadden aangespannen tegen het fosfaatreductieplan. De uitspraak valt positief uit voor de melkveehouders die het proces aanspanden, er lijkt nu juridische grondslag te zijn waarmee zij buiten het fosfaatreductieplan gehouden kunnen worden. Jan Jaap Jantjes, voorzitter van Biohuis en zelf ook biologisch melkveehouder, is verheugd over de uitspraak. Hij verwacht zeer binnenkort een statement van het ministerie. De kans is volgens hem aanwezig dat ze de volledige regeling aan gaan passen.

Er waren zo'n 50 boeren die meededen aan de 5 aangespannen zaken. Dit waren grotendeels gangbare boeren. De rechter oordeelt dat boeren die investeringen hebben gedaan vóór 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel niet hadden kunnen voorzien. De rechter spreekt van een onevenredige last die de Regeling aan de eisers heeft opgelegd – en daarom is de regeling voor hen niet bindend.


Jan Jaap Jantjes.

Daar bovenop heeft de rechter geoordeeld dat biologische boeren een extra nadeel hebben, omdat zij vanwege de al geldende biologische regelgeving helemaal niet hebben bijgedragen aan het fosfaatprobleem. Jan Jaap: "Dit is een goede stap. Voor de biologische boeren is dit ook wel terecht. Het is nooit onze bedoeling geweest om de derogatie onderuit te halen, maar voor ons is rechtvaardigheid ten opzichte van de biologische boeren erg belangrijk." De daadwerkelijke gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk, geeft Jan Jaap aan. "Alles hangt af van de reactie van het ministerie. En de vraag is of en hoe ze de regeling aan gaan passen."

De Biohuis-voorzitter is van mening dat de regering nu aan zet is. "Het is aan het ministerie om te bepalen hoe zij hierop reageren. Als zij niks doen komen er honderden, misschien wel duizenden, procedures. Misschien dat ze om het principe in hoger beroep gaan, maar een hoger beroep loopt langer dan dat de regeling geldig is. De kans is volgens mij het grootst dat ze de regeling aanpassen. Ik verwacht deze week wel een statement van het ministerie."

De Natuurweide en Biohuis hebben voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat de biologische melkveehouders het onrechtvaardig vinden dat zij ook moeten boeten om de derogatie voor gangbare boeren veilig te stellen. Jan Jaap is dan ook blij dat de rechtbank nu aangeeft dat de fosfaatreductieregeling bedoeld is voor een probleem waar biologische boeren feitelijk niet aan hebben bijgedragen, omdat zij zich altijd al aan de Europese normen van de nitraatrichtlijn (dus zonder derogatie) hebben moeten houden. "De rechter heeft al vrij uitgesproken geoordeeld over de biologische landbouw. In mijn ogen zou het ministerie er goed aan doen om de bio-landbouw volledig vrij te stellen van het fosfaatreductieplan. En het tweede is dat er boeren zijn die vóór 2 juli 2015 financiële verplichtingen aangegaan zijn. Daar moet het ministerie wat mee doen, gezien de uitspraken van de rechtbank."

Biologische melkveehouders die vóór 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan en gedwongen werden om veel vee af te storen, worden door deze uitspraak gesteund. In principe kunnen zij zich nu beroepen op de donderdag 4 mei gedane uitspraak en is de reductieregeling ook voor hen niet bindend. Hoe dat precies moet, zal later door de advocaten van Natuurweide worden aangegeven. Dat geldt ook voor hoe de uitspraak uitgelegd moet worden voor andere biologische melkveehouders.

Reactie Natuurweide

Op de website van het Biohuis reageert de voorzitter van De Natuurweide, Teunis Jacob Slob, als volgt: "Dit is natuurlijk heel goed nieuws. Biologische melkveehouders, die uitgebreid hebben om in te spelen op de vraag naar biologische melk, werden onevenredig zwaar gestraft met het huidige fosfaatbeleid. Zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem, maar moeten van de overheid wel bijdragen aan de oplossing van het overschot. Natuurweide gaat er van uit dat deze grens en de opgelegde en geplande boetes met deze uitspraak komen te vervallen. De staatssecretaris moet dit beleid nu aanpassen en hierbij rekening houden met de expliciete uitspraak van de rechter dat biologische boeren extra nadeel hebben van de regeling."

Voor meer informatie: info@biohuis.org