De Partij voor de Dieren roept alle biologische en biodynamische melkveehouders op, die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf, bezwaar aan te tekenen bij staatssecretaris Van Dam. Aanleiding is de uitspraak die de rechtbank in Den Haag gisteren deed in een zaak die enkele biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen de Staat. De rechter oordeelde dat het onterecht is dat biologische en biodynamische melkveehouders moeten meewerken aan de fosfaatreductieplannen van het kabinet, omdat biologische boeren het fosfaatoverschot niet hebben veroorzaakt. De Partij voor de Dieren is blij dat de rechter Van Dam nu terugfluit, waar de Tweede Kamer het eerder liet afweten.

Esther Ouwehand: "Biologische boeren moesten ten onrechte bloeden voor de onverantwoorde uitbreiding van de intensieve melkveehouderij. De Tweede Kamer had Van Dam terug moeten fluiten, maar verzuimde -zoals vaker in het landbouwbeleid- haar plicht. Gelukkig corrigeert de rechter het kabinet nu alsnog. De vervuiler moet betalen, niet de biologische boer die wél binnen de milieugrenzen blijft."

De fosfaatproblemen zijn ontstaan doordat een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie en SGP) eerst besloot de melkquota af te schaffen en daarna, met steun van D66, in te stemmen met verdere, ongecontroleerde groei van de melkveehouderij. De waarschuwingen dat deze groei het mestoverschot onbeheersbaar zou maken, werden genegeerd. Door de ongebreidelde groei is het mestoverschot te groot geworden, waardoor staatssecretaris Van Dam de sector alsnog beperkingen oplegde. Dit alles ten koste van de dieren: zo'n 100.000 koeien moeten voortijdig naar de slacht.

Reden voor het ingrijpen is het behoud van de zogenaamde derogatie. Nederlandse boeren mogen veel meer mest op het land uitrijden dan boeren in andere Europese lidstaten. De enige voorwaarde die daarvoor geldt is dat de totale mestproductie niet groter wordt dan hij was in 2002, het fosfaatplafond. Om de derogatie te behouden probeert het kabinet de mestproductie alsnog fors te beperken door boeren te verplichten koeien naar de slacht te sturen of op transport te zetten naar het buitenland. Daar is tot nu toe al 30 miljoen aan overheidssubsidie beschikbaar voor gesteld.

Nu de rechter alsnog een streep haalt door de fosfaatreductieplannen van Van Dam, waarin hij de biologisch(dynamische) melkveehouders dwingt een probleem op te lossen waaraan zij part noch deel hebben, roept de Partij voor de Dieren alle biologisch(dynamische) melkveehouders die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf op zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen bij het ministerie. De uitspraak van de rechter geldt voorlopig alleen voor de melkveehouders die de procedures hebben aangespannen. Biologisch(dynamische) melkveehouders die aanspraak willen maken op dezelfde uitzonderingspositie moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan de staatssecretaris.

Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het debat over de fosfaatreductieplannen terug.

Bron: PvdD