De Franse zuivelgigant Danone (Dannon in de V.S.) is met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) overeengekomen dat het zijn belangen in de grote bio-yoghurtproducent Stonyfield zal liquideren zodat voorgenomen fusie met WhiteWave Foods doorgang kan vinden. In het originele fusievoorstel was er sprake van een samengaan van 's werelds grootste yoghurtlabel Stonyfield met Wallaby, een snelgroeiend yoghurtmerk, en Horizon het grootste bio-melklabel van het land.

In augustus 2016 vocht het Cornucopia Institute, een waakhond voor de bio-sector, de bedrijfsovername formeel aan omdat deze zou leiden tot een aantasting van de concurrentie op de consumentenmarkt met alle nadelige gevolgen van dien voor Amerikaanse biologische melkveehouders."In onze gesprekken met het ministerie van Justitie en de financiële pers hebben wij altijd de vraag naar voren gebracht wat Danone zou kunnen doen om aan onze belangen tegemoet te komen", legt Cornucopia-directeur Mark Kastel uit. "We hebben ons openlijk afgevraagd of Danone geïnteresseerd was in WhiteWave vanwege zijn aandeel in de bio-zuivelmarkt of vanwege het feit dat dit bedrijf leider is binnen het groeiende en lucratieve marktsegment van plantaardige dranken. De huidige beslissing van Danone om Stonyfield af te stoten neemt deze onzekerheid weg."

WhiteWave is één van de bestverkopende merken binnen zijn categorie. Het aandeel van Horizon biologische melk is goed voor 25% van de biologische melkmarkt en het Silk-label is marktleider op het gebied van plantaardige dranken.

Binnen het bio-segment is zuivel, op groenten en fruit na, de meest succesvolle categorie . "Het is essentieel dat de concurrentie binnen deze belangrijke categorie open blijft", legt Cornucopia-onderzoekster Marie Burcham uit. Waakhond Cornucopia startte eveneens een handtekeningenactie op haar website en zette een landelijke brievenactie op onder biologische melkveehouders, waarbij aangedrongen werd op een onderzoek naar de voorgenomen fusie door federale toezichthouders.
De markt voor bio-zuivel kent al minder concurrentie dan die van andere landbouwsectoren en is daarnaast kwetsbaarder monopolievorming. Burcham benadrukt dat het cruciaal is dat de autoriteiten onderzoeken wat de gevolgen van de Danone-WhiteWave deal zijn voor de mededinging. Hierbij dient gekeken te worden of de overname in strijd is met de antitrust- en mededingingswetten (de Sherman en Clayton Act).

Danone was al grootaandeelhouder van Stonyfield en heeft een belang van 21% in zuivelproducent Lifeway. Door de overname van WhiteWave’s Wallaby en Horizon zou Danone een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bio-markt verwerven. "Deze fusie zou concurrentieverstorend werken en aanleiding zijn voor hogere consumentenprijzen zonder dat de kwaliteit hierbij gebaat is", legt Kastel uit. "Wanneer de concurrentie kleiner is, betalen grote concerns zelfstandige boeren doorgaans minder voor hun producten waardoor de economische positie van met name kleinschalige boeren verzwakt. De bio-sector heeft er dan ook verstandig aan gedaan deze fusie onder de aandacht van de autoriteiten te brengen.

Kastel legt uit dat de miljoenendeal ook vanwege minder voor de hand liggende redenen concurrentieverstorend zou werken. Het tweede grootste biologische melklabel, Organic Valley, wordt namelijk geproduceerd door een landbouwcoöperatie die sinds jaar en dag melk levert aan yoghurtproducent Stonyfield. Als Danone na de overname zou breken Organic Valley, concurrent van Horizon, zou er meerdere Amerikaanse regio's dus maar een grote koper van melk overblijven.

Ironisch genoeg is Organic Valley onlangs samen gaan werken met Dean Foods, de grootste melkbottelaar in de Verenigde Staten. Dean Foods is het voormalige moederbedrijf van WhiteWave Foods.

Bron: Common Dreams