Het voorstel van de Europese Commissie voor een mogelijke beperking van het gebruik van genetisch gemodificeerde soja kost de Nederlandse veehouderij op een termijn van 3 tot 5 jaar 60 tot 100 miljoen euro. Dat blijkt uit een impact-assessment door LEI Wageningen UR die door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd is.

Het LEI is er voor dit onderzoek van uitgegaan dat Polen, Duitsland, Hongarije en Frankrijk gebruik maken van de beperkingsmogelijkheid van het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen in veevoeders. Voor deze landen is gekozen omdat zij een derde deel van de totale import van genetisch gemodificeerde soja naar de Europese Unie vertegenwoordigen. Daarnaast is er van uit gegaan dat ook Nederland van de beperkingsmogelijkheid gebruik maakt. Er is alleen gekeken naar genetische gemodificeerd soja, omdat dit de belangrijkste grondstof uit genetische gemodificeerde teelt in veevoeders in Europa is.

De belangrijkste conclusies uit deze studie zijn:
  • Gezien de huidige beschikbaarheid van niet genetisch gemodificeerde soja op de wereldmarkt zal het aandeel soja in mengvoeders in de in deze studie betrokken landen met 40 tot 50% moeten worden verminderd en daarmee moeten worden vervangen door andere eiwithoudende grondstoffen, bijvoorbeeld raapzaadschroot of zonnebloemzaadschroot. Dit zal leiden tot stijging van de gemiddelde prijzen van mengvoeders en alternatieve eiwitbronnen.
  • Hierdoor wordt verwacht dat op een termijn van 3 tot 5 jaar de extra kosten voor de Nederlandse veehouder 60 tot 100 miljoen euro bedragen, waarvan ongeveer 80% voor de pluimveehouderij, ongeveer 18% voor de varkenshouderij en ongeveer 2% voor de melkveehouderij. De verschillen ontstaan door de verschillen in mogelijkheden voor vervanging van grondstoffen.
  • Door de verwachte prijsstijging van niet gentisch gemodificeerde grondstoffen voor veevoer zal ook de prijs van biologisch voer stijgen. Daarmee komt er meer financiĆ«le druk op de biologische veehouderij.
  • Voor de vervanging van de nu gebruikte hoeveelheid genetisch gemodificeerde soja is een aanzienlijke extra teeltoppervlakte nodig. De exacte oppervlakte hangt evenwel sterk af van de soort eiwithoudende grondstof waarvoor gekozen wordt.
  • Het is zeer aannemelijk, dat uitgaande van de conclusies er negatieve effecten zijn te verwachten voor de Nederlandse havens, de daaraan gekoppelde transportsector en verwerkende veevoeder- en vleesindustrie en de werkgelegenheid voor Nederland en de Nederlandse export.

Vervolg

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie op 28 oktober 2015 verworpen. De Europese Commissie heeft direct aangegeven dat ze het voorstel niet terugtrekt en dat er ook geen plan B is. De Juridische Dienst van de Europese Raad van ministers zal een juridische analyse van de voorstellen van de Europese Commissie maken. Tevens heeft de Europese Commissie aangegeven toch met een soort impact assessment te komen. De resultaten daarvan zijn nog niet naar buiten gebracht. Op basis van deze stukken zal Van Dam bepalen welke aanpak het meest geƫigend is om het voorstel van de Europese Commissie verder af te handelen.

Klik hier voor het rapport Effecten van een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde soja als veevoedergrondstof.