Milieu-economische indicatoren niet verbeterd in 2013

De milieu-economische indicatoren zijn in 2013 niet verbeterd. Zo is de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 2012 praktisch gelijk gebleven. In de industrie en bij elektriciteitsbedrijven daalden de emissies, maar in de landbouw, de dienstverlening en bij huishoudens steeg de uitstoot. De emissie-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp), is hierdoor voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Ook de uitstoot van verzurende stoffen nam in 2013 voor het eerst in jaren toe. Zowel het energieverbruik als het verbruik van leidingwater voor economische activiteiten bleef min of meer stabiel.

Het netto binnenlandse energieverbruik door de Nederlandse economie bleef in 2013 in vergelijking met 2012 min of meer stabiel. Vanwege de koude winter nam de vraag naar aardgas door huishoudens en dienstverlening voor ruimteverwarming fors toe. Deze stijging werd gecompenseerd door een afname van de energievraag in de industrie, elektriciteitsbedrijven en de bouw. De productie van elektriciteit nam verder af als gevolg van een lager energiegebruik en een toename van de import van elektriciteit van 3,4%.De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2013 ten opzichte van 2012 praktisch gelijk gebleven, na een daling van bijna 1% in 2012. Dit terwijl de economie in 2013 met 0,7% kromp na een nog sterkere krimp in 2012. De emissie-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door het bbp, is hierdoor voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen in tegenstelling tot de dalende langjarige trend. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is de emissie intensiteit niet meer verbeterd. Dat de economische krimp in 2013 niet gepaard is gegaan met een daling van de emissies komt vooral door het koude weer in het begin van het jaar. De uitstoot van CO2 veranderde hierdoor per saldo nauwelijks. De emissie van methaan nam met 1% af en dat van lachgas nam toe met 4%.

Voor het eerst in jaren is de totale uitstoot van verzurende stoffen, uitgedrukt in zuur- equivalenten, toegenomen, namelijk met 0,6% ten opzichte van het jaar daarvoor. Sinds 2001 is de emissie van deze stoffen met 33% gedaald. Verzuring van het leefmilieu wordt veroorzaakt door de uitstoot van stoffen als stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak naar de atmosfeer en depositie in water en bodem. Verzuring heeft invloed op de biodiversiteit en kan schade geven aan kwetsbare natuurgebieden, waaronder bos en heide. De landbouw- en vervoersector samen zijn verantwoordelijk voor bijna 75% van het totaal aan verzurende emissies.

De totale emissie van fijnstof in 2013 is met 1% gedaald ten opzichte van 2012. De fijnstofemissies zijn sinds 2001 met 35% afgenomen. Die reductie werd vooral gerealiseerd bij de basismetaalindustrie, huishoudens, aardolie-industrie, vervoer over land, chemische industrie en voedings- en genotmiddelenindustrie en in mindere mate bij de bouwmaterialen- en metaalproductenindustrie.

Klik hier voor de rapportage Environmental accounts of the Netherlands 2013 op de website van het CBS.

Bron: CBS

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven