Het praktijknetwerk Verbetering Karkaskwaliteit van Biologische Varkens heeft een meeropbrengst per varken gerealiseerd van 2,54 euro, zo bleek tijdens de eindpresentatie op 20 mei. Er is meer bewustwording en inzicht gekomen in de factoren die de karkaskwaliteit van de biologische varkens positief of negatief beïnvloeden.

Meer uniformiteit voor de slachterij en een betere uitbetaling voor de biologische varkenshouder, dat waren de doelen van het praktijknetwerk Verbetering Karkaskwaliteit. Het netwerk keek specifiek naar de vier pijlers management, voeding, genetica en gezondheid. Bij de deelnemende bedrijven werden uitgebreid gegevens verzameld die werden geanalyseerd en teruggekoppeld. Daarna werd een advies opgesteld. Deze adviezen werden geïmplementeerd met behulp van een team van adviseurs, die gezamenlijk met de varkenshouder één lijn uitzetten op het bedrijf om te komen tot beter resultaat.

Extra opbrengst per varken gerealiseerd

De looptijd van het netwerk bleek te kort om de beoogde 8 euro extra uitbetaling per varken op te leveren. Wel werd een extra opbrengst van gemiddeld 2,54 euro gehaald. Gezien de vrij korte tijd die er was om adviezen te implementeren kan dit gezien worden als heel succesvol. De groep gaat na het aflopen van het netwerk dan ook door met het verzamelen van gegevens om te zien of dit bedrag verder doorstijgt zoals in de lijn der verwachting ligt.

Resultaten uit het netwerk

Resultaten van het netwerk werden gedeeld op een eindsymposium en in vakbladen. In de brochure staan de belangrijkste bevindingen en adviezen kort en krachtig weergegeven. Ook werd een Voertool ontwikkeld die inzicht geeft in wat er werkelijk is gevoerd. Dat is vooral van belang voor bedrijven die zelf voer mengen. In de rechterkolom is een overzicht te vinden van deze producten.

Voor meer informatie: Gerdien Kleijer, Projecten LTO Noord.

Bron: Verantwoorde Veehouderij