Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Provincie Brabant staat alleen ontwikkelingen naar een zorgvuldige veehouderij toe

Provinciale Staten hebben unaniem ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om alleen ontwikkelingen naar een zorgvuldige veehouderij toe te staan.

Met een zogenaamd thematisch voorbereidingsbesluit mogen gemeenten het komende half jaar alleen nog maar aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling nemen, als deze bijdragen aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Het voorbereidingsbesluit dient als een overbrugging naar de inwerkingtreding van de nieuwe regels van de Verordening ruimte in 2014. De nieuwe Verordening ruimte koppelt het verduurzamen van veehouderijen aan meer ontwikkelingsruimte voor die bedrijven. De nieuwe Verordening ruimte vormt een van de instrumenten om een transitie naar de zorgvuldige veehouderij te ondersteunen. Het perspectief van de zorgvuldige veehouderij wordt breed in Brabant gedragen onder alle betrokkenen bij de veehouderij.

Koplopers in verduurzaming belonen

Het voorbereidingsbesluit is een zeer gericht instrument om ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij tegen te houden én koplopers te belonen. Met het in procedure brengen van de Verordening ruimte 2014 bestaat de mogelijkheid dat ondernemers proberen om op grond van de bestaande regels een uitbreiding in gang te zetten. Daarmee loopt Brabant het risico dat de komende vijf a tien jaar geen vergunningen meer aangevraagd hoeven te worden. Ondernemers die al een stap willen nemen op weg naar de zorgvuldige veehouderij, worden niet beperkt door het voorbereidingsbesluit. Dit past binnen de afspraken van het Brabantberaad om koplopers in de sector te belonen.

Wanneer zijn ontwikkelingen wel mogelijk?

Een voorbereidingsbesluit houdt in dat het bevoegd gezag, in dit geval gemeenten, verplicht zijn om aanvragen voor omgevingsvergunningen aan te houden. Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen een verklaring van geen bedenking krijgen, indien ze aan specifieke eisen voldoen. De eisen hebben betrekking op een zorgvuldige dialoog met de omgeving, de landschappelijke inpassing, geurhinder en fijnstofconcentraties. Dit zijn belangrijke thema's uit de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) die momenteel in de maak is. Wanneer het ontwerp van de BZV vastgesteld is, zal deze leidend zijn bij het afgeven van een verklaring van geen bedenking.
Publicatiedatum: