Naar aanleiding een aantal recente incidenten in de vleesverwerkende industrie en mede op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is de Onderzoeksraad gestart met een onderzoek naar de risico’s voor de voedselveiligheid bij de productie en verwerking van en handel in vlees. De Onderzoeksraad wil daarbij weten hoe de overheid en de betrokken bedrijven met de risico's voor de voedselveiligheid zijn omgegaan. De staatssecretaris reageert hiermee op de recente reeks vleesschandalen.