De FrieslandCampina biologische garantieprijs voor biologische melk van april 2013 bedraagt 45,00 per 100 kilo melk. Ten opzichte van maart is dit een stijging met 2,00 euro per kilo.

De stijging van de biologische garantieprijs is het gevolg van te verwachten hogere melkprijzen van de referentiebedrijven. Daarnaast is een deel van de verhoging van de garantieprijs het gevolg van een correctie op te laag ingeschatte melkprijzen van de referentiebedrijven onder andere door nabetalingen.

De eiwitprijs bedraagt in april 7,93 euro per kilo (maart 2013: 7,48). De vetprijs bedraagt 4,67 euro per kilo (maart 2013: 4,57).Biologische garantieprijs per maand in euro, per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw.De vergelijkende cijfers 2012 betreft de gangbare garantieprijs + toeslag van €8,60.Biologisch melkgeld april 2013 in euro, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en een jaarleverantie van 500.000 kilo melk, exclusief btw.In april bedraagt het biologische melkgeld 42,65 euro per 100 kilo melk, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en een jaarleverantie van 500.000 kilo melk (maart: 41,65 euro). In april is er een seizoensheffing van 2,00 euro. Bedragen zijn exclusief btw.

Verloop biologisch melkgeld per maand in euro, per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en een jaarleverantie van 500.000 kilo melk, exclusief btw.Op basis van de maandelijkse biologische garantieprijs ontvangt een FrieslandCampina-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het vet- en eiwitgehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de biologische garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van toeslagen (kwantumtoeslag en seizoenstoeslag) en heffingen (negatieve grondprijs, financiering van de regelingen, vaste kosten en seizoensheffing). In januari en februari geldt een seizoenstoeslag van 2,00 euro per 100 kilo melk. Van maart tot en met juli is er een seizoensheffing. In maart van 1,00 euro, in april van 2,00 euro, in mei van 4,00 euro, in juni van 5,00 euro en in juli van 4,00 euro per 100 kilo melk. In de maanden augustus tot en met december geldt een seizoenstoeslag. In augustus van 1,00 euro, in september van 2,00 euro, in oktober en november 4,00 euro en in december 3,00 euro per 100 kilo melk.